100 lat TPD i Dzień Zdrowia Psychicznego

Już po raz kolejny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu oraz Morąski Dom Kultury pod patronatem Burmistrza Morąga zorganizowały obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W tym roku obchodziliśmy również 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie nad obchodami Jubileuszu 100-lecia TPD honorowy patronat przyjęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda.

Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu „Edukacja i promocja zdrowia psychicznego w powiecie ostródzkim” – współfinansowanego przez samorząd województwa warmińsko – mazurskiego. Po przywitaniu oraz wystąpieniach zaproszonych gości odbyło się wystąpienie Prezes TPD w Morągu – Krystyny Sałak z okazji 100 rocznicy powstania TPD w Polsce. Kolejnym punktem obchodów było uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień z okazji 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Specjalny Medal Pamiątkowy z Okazji Jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymał z rąk Elżbiety Orłowskiej -sekretarza Zarządu Regionalnego TPD w Olsztynie, Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski. Specjalne Odznaki „Przyjaciel Dziecka” z Okazji Jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymały: Iwona Jóźwiak – przewodnicząca Koła Dzieci Specjalnej Troski TPD w Morągu, Wiesława Sawicka – skarbnik Zarządu Okręgowego TPD w Morągu, Adriana Sałak – psycholog i Monika Fabisiak – pedagog, instruktor WTZ.

Następnie wykład edukacyjny wygłosiła psycholog – Natalia Szymkowiak. Na zakończenie spotkania uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morągu zaprezentowali swoje występy artystyczne.

(ŚDS Morąg/ TPD Morąg)