12 inauguracja UTW w Morągu

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu zainaugurowało 12 rok akademicki. Organizacja liczy obecnie ok. 190 słuchaczy. Otwarcia nowego roku akademickiego dokonał Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

– Naszym celem jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla emerytów i rencistów, włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, stwarzanie warunków humanitarnego i godnego starzenia się – wylicza Maria Roman, prezes UTW w Morągu.

Terenem działania UTW jest obszar gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo, Łukta i zagranica.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu swoje cele realizuje przez m.in.: wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności medycznej, biologii, socjologii, prawa ekonomicznego, historii, filmu, sztuk pięknych, wiedzy o ziemi i wszechświecie oraz wykłady poszukujące odpowiedzi na pytanie: jak żyć, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, np. ćwiczenia gimnastyczne pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów, naukę i kontynuowanie nauki języków obcych, spotkania z ludźmi nauki, kultury, sztuki działającymi w Polsce, w regionie warmińsko – mazurskim i za granicą, prowadzenie aktywnej działalności turystycznej i krajoznawczej.
Podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w szeregi słuchaczy zostało przyjętych 11 osób. Odbył się także wykład inauguracyjny płk. Mariana Kozłowskiego nt. geopolitycznego położenia Polski. Potem odbyło się spotkanie integracyjne.

– Chcemy edukując, dbając o nasze zdrowie, również bawić się, a przede wszystkim spotykać się. Najważniejsze jest dla nas, aby ludzie, którzy są seniorami chcieli wyjść z domu i spotkać się z drugim człowiekiem – dodaje Maria Roman.

(red./fot. dw)