12,4 mln na wsparcie osób z autyzmem

12,4 mln złotych przeznaczył w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie projektów na rzecz osób ze spektrum zaburzeń auty-stycznych. O wsparciu autystów ze środków publicznych mówi prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od wielu lat wspiera autystów. – Jako instytucja publiczna staramy się maksymalnie wykorzystywać instrumenty, którymi dysponujemy, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie finansowe na ich rehabilitację – podkreśla prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Prezes Maląg wskazuje, że autyzm ciągle jest zjawiskiem nowym, dlatego celem działań PFRON jest wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych z autyzmem w placówkach. – Zależy nam na dostosowaniu umiejętności osoby wspomagającej do potrzeb osoby z autyzmem i zwiększeniu stopnia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w placówkach terapeutycznych – mówi prezes Zarządu PFRON.

Na wsparcie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych PFRON przeznaczył już w 2019 r. ponad 12 mln 389 tys. złotych. Fundusze pochodzą z trwającego konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność”, w ramach którego oddziały PFRON zawarły już trzynaście umów, na łączną kwotę 7 mln 583 tys., a więc ponad 3,1 mln więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto wsparcie osobom z autyzmem udzielane jest w pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus”.

W województwie wielkopolskim program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany jest przez trzy podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze i Ośrodki Rehabilitacyjno-Wychowawcze, którym na wsparcie potrzebujących przekazane zostały środki finansowe wysokości 210 tys. zł.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, którego efektem jest niesprawność w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Osoby z tą przypadłością często unikają kontaktu ze światem zewnętrznym, nie tylko z ludźmi, ale całym otoczeniem.

Z najnowszych badań wynika, że w krajach o zaawansowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego autyzm staje się najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem, sprawiają, że całościowo trzeba spojrzeć na terapię, skierowaną już do najmłodszych autystów.

Według szacunkowych danych w Polsce autyzm dotyka ok. 30 tys. osób, w tym 20 tys. dzieci. Problem wykluczenia dotyczy również rodzin osób z autyzmem, co łącznie daje grupę ok. 100 tys. osób.

Z krajowych środków publicznych realizowane są projekty m.in. Fundacji SYNAPSIS, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacji Wspólnota Nadziei czy Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych „Scolar”.

(PFRON)