15 kulinarnych wyjątkowych imprez na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa przyjął „Kalendarz imprez promujących regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego na 2019 rok”. 

Doroczny cykl kilkunastu kulinarnych wydarzeń, uzupełnionych kiermaszami żywności naturalnej, daje możliwość wypromowania walorów tradycyjnej i naturalnej żywności wysokiej jakości.

W tym roku zaplanowano 15 imprez. Wydarzenia odbędą się w wybranych miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego od końca czerwca do końca września. Większość imprez odbędzie się latem, tak aby mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba odwiedzających region turystów. Organizacja wydarzeń przyczyni się do promocji żywności lokalnej, regionalnej wytwarzanej tradycyjnymi metodami.

Celem organizacji przedsięwzięć jest zwiększenie świadomości konsumentów poprzez zdobywanie wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych i potrawach, przyrządzanych w gospodarstwach, przez lokalnych rzemieślników, kucharzy z gospodarstw agroturystycznych, restauracji. W celu zachowania niepowtarzalnych smaków i ochrony przed ich zapomnieniem, uczestnicy wydarzeń mogą zaprezentować regionalne produkty i potrawy, które tworzą kulinarne dziedzictwo regionu.

Promując i propagując regionalną oraz naturalną żywność, chcemy ożywić powiązania między lokalnymi producentami rolnymi, przetwórcami, restauratorami i sprzedawcami. A to wszystko w myśl zasady „od pola do stołu”. Pokazujemy alternatywę wobec żywności wysoko przetworzonej, coraz bardziej oczekiwaną przez mieszkańców, ale też gości odwiedzających region.

Przedsięwzięcia organizowane są przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w partnerstwie z samorządami gminnymi, w których poszczególne wydarzenia mają miejsce, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, podmiotami zajmującymi się promocją żywności i Lokalnymi Grupami Działania oraz przy wsparciu stowarzyszeń czy fundacji.

Organizacja wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku, w której żywność wysokiej jakości została wskazana jako inteligentna specjalizacja, wyróżniająca nasz region spośród pozostałych oraz w realizację „Programu rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”.

Szczegóły organizacyjne każdej imprezy sukcesywnie publikowane będą na stronie www.produktregionalny.warmia.mazury.pl 
Relacje z imprez znajdą się także na stronie www.dziedzictwokulinarne.pl oraz na oficjalnym Fanpage’u Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle: www.facebook.com/DziedzictwoKulinarneWMP 

ZOBACZ KALENDARZ IMPREZ

(wwim)