18 października – Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Z okazji Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi zapraszamy na wystawę pt. „Oblicza handlu ludźmi”, która znajduje się w holu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przed salą 52.

Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za jej zgodą. Stąd, handel ludźmi określany jest często jako współczesne niewolnictwo. Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu.

Obywatele polscy najczęściej są wykorzystywani za granicą. Niepokojącym trendem, który jest obecnie obserwowany, jest zwiększenie wykorzystania osób do pracy przymusowej, której ofiarami najczęściej stają się mężczyźni, którzy często pracują na budowach czy też w gospodarstwach rolnych.

Oprócz pracy przymusowej, Polacy stają się również ofiarami zorganizowanych grup przestępczych, których działalność kryminalna polega na wykorzystywaniu osób do żebractwa, kradzieży,
czy wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych.

Na terytorium Polski mamy do czynienia z werbowaniem Polaków wykorzystywanych za granicą, wykorzystaniem na terenie kraju, ale także z handlem i eksploatacją cudzoziemców. W tym znaczeniu Polska jest krajem docelowym (lub jednym z krajów docelowych) dla organizatorów tego procederu. Cudzoziemskie ofiary identyfikowane w Polsce najczęściej pochodzą z krajów europejskich (Rumunia, Bułgaria, Ukraina), a także z Azji (m.in. z Wietnamu, Filipin, Sri Lanki). Są to zarówno kobiety,
jak i mężczyźni, a także dzieci. Cudzoziemcy stają się ofiarami wykorzystywanymi do pracy przymusowej, prostytucji lub żebractwa. Sporadycznie dochodzi również do identyfikacji ofiar niewolnictwa domowego i zmuszania do popełniania przestępstw takich jak na przykład kradzieże.

Zagrożenie zjawiskiem handlu ludźmi dotyczy wszystkich osób, niezależnie od sytuacji materialnej, czy też miejsca zamieszkania, w tym także osób pochodzących z obszarów wiejskich.

Organizacje pozarządowe w Polsce, zajmujące się problematyką handlu ludźmi:

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”,

Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej,

Caritas Polska,

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,

Armia Zbawienia,

Fundacja You Can Free Us Polska

oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM.

(UW Olsztyn)