Warmia i Mazury

200 mln zł z UE dla Polski Wschodniej

Startupy, które chcą wprowadzić swój produkt na krajowy lub zagraniczny rynek i systematyczne zwiększać jego sprzedaż wciąż mogą wziąć udział w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Z 390 mln zł budżetu konkursu 1/2019 do rozdysponowania pozostało jeszcze ponad 200 mln zł.

Konkurs jest podzielony na 17 rund, nabór wniosków w ostatniej z nich kończy się 30 grudnia 2021 r. Działanie jest finansowane ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Konkurs w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” jest skierowany do młodych innowacyjnych spółek kapitałowych z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które zakończyły inkubację swojego innowacyjnego pomysłu na jednej z Platform startowych i dysponują wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowanych projektu.

Otrzymane dofinansowanie może być wykorzystane na zakup usług doradczych czy eksperckich dotyczących wdrożenia modelu biznesowego, a także na wynagrodzenie pracy personelu. Pozyskane fundusze firmy mogą przeznaczyć również na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

WIĘCEJ INFORMACJI
(wwim)

error: Nie kopiuj!!!