AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

200 ŻOŁNIERZY 4WMBOT W ĆWICZENIU DRAGON-21

DRAGON-21 jest jednym z największym przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń na wschodniej flance NATO. W ćwiczeniu biorą udział żołnierze z Polski i z innych państw. Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi to już drugie tego typu ćwiczenie. Łącznie w manewrach DRAGON-21 będzie uczestniczyło ponad 200 żołnierzy 4WMBOT.

DRAGON to ćwiczenie o charakterze defensywnym, a jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Dla żołnierzy WOT jest to priorytetowe ćwiczenie budujące relacje z żołnierzami zawodowymi podległymi generałowi Jarosławowi MICE. Ramię w ramię wszystkie rodzaje sił zbrojnych zdobywają tutaj doświadczenie współdziałania i uzupełniania się na polu walki.
Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi to już drugie tego typu ćwiczenie. Łącznie w manewrach DRAGON-21 będzie uczestniczyło ponad 200 żołnierzy 4WMBOT. Żołnierze WOT będą dysponować typowym uzbrojeniem pododdziałów lekkiej piechoty. Wśród jednostek sprzętowych wykorzystywanych podczas ćwiczenia przez żołnierzy będą pojazdy ciężarowo-terenowe, pojazdy typu quad, motocykle, samochody terenowe. Ważnym elementem są działanie z wykorzystaniem sprzętu do działań przeciwkryzysowych takich jak maszty oświetleniowe, drony FlyEye, agregaty prądotwórcze. Wspólnie z warmińsko-mazurskimi terytorialsami ćwiczyć będą żołnierze z Podlasia i Lubelszczyzny.
Zadania jakie będą realizować żołnierze WOT podczas ćwiczenia są wypadkową terytorialnego charakteru formacji oraz jednego z celów WOT, jakim jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi.  Poszczególne zespoły lekkiej piechoty będą operowały w swoich stałych rejonach odpowiedzialności wspierając przemieszczenie jednostek wojsk operacyjnych oraz ich wprowadzanie w rejony działań. Inne oddziały będą realizowały zadania maskowania, czy też ubezpieczenia przepraw rzecznych, monitorowania kanałów, przesmyków rzecznych i linii brzegowej. Ważnym zadaniem do przećwiczenia jest także ochrona i kontrola infrastruktury krytycznej, oraz ochranianie i utrzymanie drożności kluczowych linii komunikacyjnych. Bardzo ciekawym elementem będzie wsparcie administracji publicznej w ewakuacji ludności, dóbr kultury  i wyznaczonych urzędów z rejonów zagrożonych. Ćwiczenie analizuje także sprawne przechodzenie oddziałów WOT w podporządkowanie na czas poszczególnych operacji, pod dowódców wojsk operacyjnych działających na danym terenie.
(Paulina Kucińska, Rzecznik Prasowy 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej/ fot. szer. Mazurek Sabina)

error: Nie kopiuj!!!