Warmia i Mazury

222 osoby zatrudnione nielegalnie

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia na Warmii i Mazurach. Od stycznia do końca lipca br. kontrolą objęli ponad 2 400 cudzoziemców. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 222 osoby pracowały niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 48%. Na drugim miejscu znaleźli się Gruzini – 17%. Następnie obywatele Białorusi – 16%.

Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 22%, pośrednictwa pracy – 17%. Natomiast w usługach zatrudnionych nielegalnie było -16%, turystyce – 14%, w gastronomii – 11%, a w transporcie – 10%.

W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 34%, mrągowskim – 12%, ostródzkim – 9%, ełckim 7%. W kętrzyńskim i giżyckim – po 6%, piskim i węgorzewskim – po 4%.

Od stycznia do końca lipca br. sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 108 tys. zł.

(mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej)

 

error: Nie kopiuj!!!