Warmia i Mazury

2,3 tys. zadań z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne.  Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 178,6 mln zł: 88,1 mln zł na zadania powiatowe,  90,5 mln zł na zadania gminne.

Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 178,6 mln zł:

88,1 mln zł na zadania powiatowe,

90,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 151 zadań: 48 powiatowych i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 273 kilometrów dróg: 152 km powiatowych i 122 km gminnych.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na: dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych; dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Ocena wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych odbywa się w oparciu o szereg przesłanek, w szczególności: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;

zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych; poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Szczegółowe kryteria oceny są określane przez wojewodów w ogłoszeniach o naborze wniosków.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!