AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

28 Finał WOŚP w Morągu

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej- gramy 12 stycznia 2020 r. Program wydarzenia w Morągu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOŚP z rekordowym wynikiem 1%
13,7 miliona złotych to kwota, jaką Polacy przekazali Fundacji WOŚP w ramach 1%. Wzrost o ponad 5 milionów złotych w stosunku do poprzedniego roku i awans o dwa miejsca w zestawieniu najchętniej wspieranych organizacji pożytku publicznego to wspaniały dowód zaufania, jakim społeczeństwo darzy Fundację. W tym roku aż 14,5 miliona osób spośród podatników rozliczających się za 2018 rok postanowiło wesprzeć swoim 1% organizacje pożytku publicznego.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy plasuje się w czołówce organizacji, którym Polacy najchętniej przekazują 1% – zajmujemy czwarte miejsce w kraju (w porównaniu z ubiegłym rokiem jest to awans o 2 pozycje) po Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Avalon – Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym i Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. WOŚP otrzymała wsparcie w wysokości 13 678 107,87 zł, czyli o prawie 5 milionów złotych więcej niż przed rokiem.
Oznacza to, że 1,56% ze wszystkich środków przekazanych w ramach 1% trafi do Orkiestry. Przeogromne dzięki dla Was wszystkich, którzy wspieracie organizacje pozarządowe! 1% wyszedł wspaniale nie tylko nam, ale i ogromnej ilości organizacji pozarządowych w kraju. Rok temu niecałe 9
milionów złotych, które przekazaliście na naszą organizację – za to kupiliśmy masę sprzętu m.in. dla psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. W tym roku prawie 14 milionów złotych, dzięki którym będziemy mogli utrzymywać bardzo wysokie standardy opieki medycznej na oddziałach noworodkowych i dziecięcych – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.
Z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów informacji dot. kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2019 roku (z rozliczenia za 2018 rok) jednoznacznie wynika, że Polacy coraz chętniej wspierają takie organizacje.
W ostatnim rozliczeniu aż 14,5 miliona osób zdecydowało się przekazać 1%, to o 367 tys. podatników więcej niż w poprzednim roku. Co za tym idzie, wzrosła również łączna kwota przekazana na rzecz organizacji – z 763,9 mln zł do 874,4 mln zł.
Przypomnijmy, że celem zbiórki 1% przez WOŚP było stałe podwyższanie standardów leczenia Polaków i powszechna nauka pierwszej pomocy wśród dzieci ze szkół podstawowych.
W poprzednich latach, dzięki wsparciu w ramach 1%, Fundacja WOŚP mogła:
· podnosić standard opieki na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży
· uruchomić Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci
· kupić rezonans magnetyczny Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
· przeprowadzić akcję zakupu defibrylatorów do placówek publicznych w całej Polsce (Orkiestra przekazała ich 220)
· prowadzić Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”
· wspomóc Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą.
· przekazać wsparcie wszystkim hospicjom dziecięcym w Polsce w postaci samochodów osobowych oraz sprzętu medycznego niezbędnego w opiece paliatywnej (m.in.: ssaki, inhalatory, koncentratory tlenu, asy story kaszlu, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry oraz łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwodleżynowymi)
· uzupełnić zakupy w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci, podnosząc standard opieki medycznej we wszystkich dziecięcych klinikach onkologicznych w Polsce
· zakupić najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla ratowania życia i zdrowia dzieci: dwa cytometry przepływowe, monitor do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego, laser diodowy do leczenia retinopatii wcześniaków, inkubator zamknięty do opieki intensywnej, 7 aparatów USG wysokiej klasy.

Rozliczenia Finałów i roczne sprawozdania finansowe Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy buduje swoje fundusze głównie w oparciu o zbiórkę publiczną, którą od początku istnienia Fundacji, czyli od 1993 roku prowadzi pod nazwą „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, a także o inne darowizny celowe.
I. ROZLICZENIA FINAŁÓW WOŚP
Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazuje w publikowanych sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych, środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki.
Ostateczną sumę zebranych w każdym Finale środków, potwierdzoną wyciągiem bankowym, podajemy do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) składamy
sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz poniesionych na jej zorganizowanie kosztów.
W kolejnym etapie weryfikowane są prośby przesłane przez szpitale z całej Polski pod kątem tematu Finału, wysyłane są ankiety do szpitali w zakresie szczegółowego zbadania potrzeb i zasadności próśb, odbywają się konsultacje z ekspertami medycznymi. Proces ten trwać może od kilku tygodni do kilku miesięcy – w zależności od ilości potrzebnych urządzeń.
Po dokonaniu analizy potrzeb i przygotowaniu wykazu sprzętu, który będziemy przekazywać do poszczególnych jednostek, odbywają się Konkursy Ofert, podczas których Fundacja wybiera spośród złożonych ofert najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, oraz dokonuje jej zakupu. Następnie przystępujemy do podpisywania i realizacji kontraktów. Na realizację kontraktów składa się: wyprodukowanie sprzętu, rozwiezienie do obdarowanych szpitali, zainstalowanie i przeszkolenie personelu. Po zrealizowaniu kontraktów, po zakończeniu roku obrotowego składamy w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdanie za dotychczas rozdysponowane środki. Sprawozdanie to zawiera informacje o wysokości wydanych środków, z podziałem na temat Finału i programy prowadzone przez Fundację.
II. ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDACJI (BILANSE)
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okresy roczne i dlatego może różnić się od rozliczenia dotyczącego konkretnego Finału. Sprawozdania finansowe sporządzane są w oparciu o przepisy podatkowe dotyczące działalności fundacji i ustawę o rachunkowości, dlatego w tych sprawozdaniach
możemy zawierać tylko takie informacje, które dotyczą działań zrealizowanych w danym 12-miesięcznym okresie. Oznacza to, że pojedynczy bilans roczny nie musi całościowo pokrywać się z cyklem realizacji celów Finału WOŚP.
Nasze Sprawozdanie Finansowe co roku poddajemy badaniu firmy audytorskiej, a następnie:
· wysyłamy do Internetowej Bazy Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego, prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pełnej jawności naszych działań
· wysyłamy do właściwego Urzędu Skarbowego
· prezentujemy na stronie internetowej wosp.org.pl.
Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej (Finał WOŚP) w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków.
Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku, a także z odsetek od lokat bankowych.
Na koszty działalności administracyjnej składają się: koszty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych osób zatrudnionych w biurze Fundacji, koszty utrzymania biura i środków transportu, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, prawne, kurierskie i przewozowe, materiałów biurowych, zużycie energii, czynsze, podatki i opłaty, ubezpieczenia itp. Koszty administrowania biura staramy się utrzymywać na jak najniższym poziomie.
Koszty organizacji Pol’and’Rock Festival i częściowo Finału – tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn celowych oraz dzięki sponsorom, o których Fundacja każdorazowo zabiega.
Fundacja dziękuje wszystkim darczyńcom i sponsorom wspierającym nasze działania!

(red./WOŚP)

 

 

 

 

 

error: Nie kopiuj!!!