30 lat Stowarzyszenia Absolwentów UWM

W sobotę, 14 września, w Olsztynie świętowano 30-lecie Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Do Kortowa zjechało kilkuset absolwentów UWM i jej poprzedniczek. Uroczystości rozpoczęto od odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy Dębie Pamięci  XXX-lecia Stowarzyszenia i XX-lecia UWM (obok centrum konferencyjnego).

Głaz z jubileuszową dedykacją odsłaniali m.in. rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, marszałek województwa dr Gustaw Marek Brzezin (absolwent ART) i prezes zarządu Stowarzyszenia dr Bolesław Pilarek. Następna część obchodów odbyła się już przy tablicy poświęconej zmarłym profesorom i absolwentem, usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów w pobliżu Jeziora Kortowskiego. Zapalono tam znicze i złożono wiązanki kwiatów.

Potem wszyscy przenieśli się do dawnej sali Kina „Student”, czyli obecnej Auli im. Prof. Mieczysława Kotera. Tu wszystkich przywitała Akademicka Orkiestra Dęta pod batutą  Rafała Krauzego (istnieje od 11 lat). Wielkimi brawami przywitano inicjatora stowarzyszenia prof. dr. hab. Jerzego Strzeżka oraz ostatniego rektora ART, prof. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego.

Historię Stowarzyszenia przypomniał jej prezes dr Bolesław Pilarek, a potem kilkudziesięciu wyróżniającym się działaczom stowarzyszenia wręczono pamiątkowe wyróżnienia: złote odznaki Stowarzyszenia, dyplomy oraz statuetki Dębowego Lauru Absolwenta. Tę część spotkania prowadził sekretarz zarządu stowarzyszenia Jan Skamarski. Z kolei Ogólnopolski Konwent Pokoleń Ruchu Wiejskiego kilka osób wyróżnił Medalem im. Solarza, za krzewienie wiedzy rolniczej i kultury na wsi. Natomiast Członek Honorowy Stowarzyszenia prof. dr hab. Janusz Guziur przekazał dyplom i statuetkę  przyznaną przez zarząd niedawno zmarłemu prezesowi stowarzyszenia prof. Andrzejowi Farudze. Odebrał ją Jego syn Jacek. Na zakończenie absolwentom kilku roczników obchodzącym 50-lecie ukończenia studiów wręczono pamiątkowe Złote Dyplomy. A po południu, m.in. w kortowskim Klubie Absolwenta „ARTON”,  rozpoczęły się  zjazdowe bale.

***

Stowarzyszenie Absolwentów UWM nawiązuje do tradycji powstałego w 1989 roku Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego.

 Od początku przyjęto ideę integracji byłych absolwentów oraz współpracę z uczelnią. W tym celu w 1991 roku utworzono Fundację Im. M. Oczapowskiego, która podjęła różną działalność gospodarczą, zwłaszcza wydawniczą i szkoleniową (obecnie organizuje różne kursy, np. operatorów sprzętu rolniczego i wózków widłowych). W 1994 r. z inicjatywy dr. inż. Bolesława Pilarka powołano czasopismo (kwartalnik) „5 plus X”, a w 1996 roku Klub Absolwenta UWM w ARTONIE, w którym organizowane są zjazdy, spotkania i wystawy. Szeregi członków szybko rosły: Na początku lat 90. Stowarzyszenie liczyło 147 członków, w 1997 –  już 643.

 W 2001 roku zmieniono statut, przyjmując obecną nazwę i rozszerzając działalność wśród absolwentów wszystkich uczelni tworzących uniwersytet. W 2009 roku na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Senat Akademicki podjął uchwałę w sprawie nazwania jednej z ulic „Promenadą Absolwentów”. Sytuowane są przy niej pamiątkowe głazy poświęcone byłym pracownikom i absolwentom oraz poszczególnym wydziałom.

W  2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej zainaugurowała działalność wystawienniczą Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM.  Dotychczas zorganizowano tam ponad 30 wystaw, m.in. Grupy ART, czyli Artystycznej Rezerwy Twórczej.

Od początku Fundacja i Stowarzyszenie pomagają organizować zjazdy koleżeńskie, do tej pory odbyło się ich grubo ponad 300. Doceniły to władze województwa w 2017 roku, przyznając Fundacji Certyfikat „Produkt Warmia Mazury”.

Szczególną formą koleżeńskich spotkań i realizacji różnych zainteresowań są kluby regionalne i branżowe działające w ramach stowarzyszenia jako jego oddziały. Jest ich już dziesięć!

Klub Regionalny „Pomorze” w Gdańsku powstał jako pierwszy, w  kwietniu w 2006 roku. W marcu 2009 r. utworzono Sekcję Branżową WSR-ART „Zootechnicy”, przekształconą następnie w Klub Branżowy „Zootechnicy”. W czerwcu 2011 powstał w Łomży Klub Regionalny „Ziemia Łomżyńska”, a miesiąc później w Olsztynie – Klub Regionalny „Ziemia Warmińska”. Kolejne kluby to „Ziemia Cieszyńska”,  „Kresowiacy”, Klub Branżowy „Toruńska Droga Mleczna”. W 2017 roku powstał Klub Miłośników Poezji, a w 2018 roku Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej. Najmłodszym klubem, zawiązanym w sierpniu tego roku jest Klub Rybaków. Obecnie stowarzyszenie liczy prawie 800 członków.

(tekst i fot. Jerzy Pantak)