300 mln zł dla startupów w Polsce Wschodniej

Ruszył nabór wniosków w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Najciekawsze i najbardziej obiecujące projekty z „Platform startowych dla nowych pomysłów” mogą otrzymać nawet 1 mln zł dotacji.

Innowacyjne, świeże podejście do problemów współczesnego świata, szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość – to wyzwania polskiej gospodarki.

Wspomniane cele realizowane są przez PARP m.in w makroregionie Polski Wschodniej w ramach dwustopniowego systemu wsparcia startupów opartym na programach: „Platformy startowe dla nowych pomysłów” oraz uzupełniającym je „Rozwoju startupów w Polsce Wschodniej”.

System zakłada wspieranie innowacyjnych rozwiązań od fazy pomysłu, przez opracowanie modelu biznesowego i założenie firmy, po wprowadzenie na rynek gotowego wyrobu lub usługi.

Platformy startowe to pierwszy adres, pod który powinni zgłaszać się ludzie z innowacyjnymi pomysłami, którzy chcą założyć i rozwinąć biznes w Polsce Wschodniej. Obecnie funkcjonuje sześć Platform, do których można zgłaszać pomysły na startupy (koniec przyjmowania wniosków zaplanowano na 30 listopada 2022 r.). Zespoły startupowe z całej Polski i z zagranicy znajdą tam nie tylko miejsce na prowadzenie działalności, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe i marketingowe. Mogą liczyć także na bezpłatne usługi specjalistyczne związane z rozwijaniem i wdrażaniem pomysłów od strony technologicznej i biznesowej, czyli m.in. wsparcie eksperckie, opracowanie strategii rozwoju, badania i analizy rynkowe, projektowanie czy zarządzanie.

Inkubacja startupu w programie prowadzona jest według indywidualnego planu uwzględniającego potrzeby i możliwości startupu. W tym czasie prowadzone są prace nad rozwojem pomysłu biznesowego polegające na przygotowaniu produktu do etapu pozwalającego zweryfikować jego wartość wśród przyszłych obiorców. Na jego podstawie opracowywany jest rentowny, skalowalny i powtarzalny model biznesowy, który umożliwi rynkowy sukces.

Startupy, które pomyślnie zakończą inkubację, otrzymają od Platform startowych rekomendacje dotyczące gotowości do samodzielnej działalności rynkowej oraz potwierdzające, że dany pomysł wart jest inwestycji środków publicznych.

Dobrze przepracowany okres inkubacji to dla najbardziej innowacyjnych i najlepiej rokujących biznesowo startupów przepustka do udziału w konkursie „ Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Tam mają możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 1 mln zł na rozwój działalności, czyli na wejście na rynek z gotowym produktem. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 15% kosztów projektu. Na startupy czeka łącznie aż 300 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na usługi doradcze i eksperckie związane z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenia personelu projektu, środki trwałe, surowce, materiały czy licencje. W ramach dotacji można rozliczyć ponadto koszty działań służących ekspansji rynkowej, w tym promocyjno-informacyjnych (także na rynki zagraniczne).

Termin składania wniosków potrwa do 30 września 2020 r. Pula środków wynosi 300 mln zł
Maksymalne wsparcie jednego projektu: 1 mln zł
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP. Nabór potrwa do 30 września 2020 r.

Źródło informacji

(wwim)