49 mln zł na rozwój sportu młodzieżowego

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych.

Założeniem inicjatywy jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:
1.    Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 23 mln zł.
– Wnioski należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r.
– Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.
2.    Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł.
– Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
– Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.
3.    Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 16 mln zł.
– Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
– Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 49 mln zł.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT

(wwim)