58 nowych laptopów trafiło do szkół

Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 115 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Z otrzymanego dofinansowania zakupiono 58 laptopów.

Wbudowana kamera, zestaw słuchawkowy i mikrofon na pałąku umożliwiają zdalne nauczanie. Laptopy zostały przekazane do następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu – 9 szt.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 9 szt.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 8 szt.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 11 szt.

Szkoła Podstawowa w Łącznie – 5 szt.

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 5 szt.

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 11 szt.

(UM Morąg/ fot. SP Łączno-D. Gościniak)