650 tys. zł. na poprawę infrastruktury sportowej

Zarząd województwa ogłasza konkurs na małe granty na infrastrukturę sportową. Gminy muszą się jednak pospieszyć. 

– Po rozliczeniu finansowym działalności samorządu województwa w 2018 roku zostały nam wolne środki, część z nich zdecydowaliśmy się przeznaczyć na sport – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Potrzebne są chęci, dobry pomysł i środki na wkład własny do inwestycji.

Do podziału jest 650 tys. zł. Środki przeznaczone są na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu, zaopatrzenie obiektów sportowych itp. Każda gmina może złożyć jeden wniosek i ma na to czas do 29 lipca.

Dotacja przyznana będzie na zadania, które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

Do pobrania: 
– Aktualizacja
– Regulamin
– Wzór wniosku
– Wzór umowy 
– Sprawozdanie

(wwim)