800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta

W całym kraju, we wszystkich OW NFZ  działa Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastąpił  kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi pacjentów, rozmowy są nagrywane.

Tylko w 2017 roku infolinie NFZ obsługiwały ok. 40 tysięcy połączeń miesięcznie. Z kolei liczba udzielonych porad dzięki infolinii Rzecznika Praw Pacjenta od momentu powstania urzędu (10 lat) przekroczyła 338 tys. 

Jeden wspólny numer dla całego kraju to pierwszy etap wprowadzanych zmian. Nowa idea call center w NFZ wykracza daleko poza samo informowanie. Docelowo Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie nie tylko pomagała pacjentowi poruszać się po systemie ochrony zdrowia, ale z czasem, na wzór brytyjskiego NHS, pozwoli na uzyskanie prostych porad medycznych.

Jeśli masz pomysły albo sugestie dotyczące działania Telefonicznej Informacji Pacjenta możesz je do nas zgłosić – wystarczy, że wyślesz do nas w tej sprawie e-maila  TIPpomysly@nfz.gov.pl.

– Jednolity numer telefonu w całym kraju, zastępujący kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu jest jak najbardziej potrzebny i może ułatwić pacjentom uzyskanie niezbędnych informacji. Aczkolwiek na pewno kluczową rolę odegra w tym wypadku liczba osób obsługujących numer TIP, aby wyeliminować problem dodzwonienia się, czy długiego oczekiwania na połączenie. Dlatego czas pokaże, czy faktycznie uda się zagwarantować wysoką jakość obsługi pacjentów i uzyskanie szybko i sprawnie potrzebnych informacji – uważa Elżbieta Gelert, poseł i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

(NFZ Olsztyn/red.)