Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu w ZSL

Zespół Szkół Licealnych w Morągu gościł członków Klubu Jagiellońskiego, studentów z Olsztyna, którzy przyjechali do szkoły z projektem “Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”. Zajęcia miały na celu przypomnienie i poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu struktury władzy w państwie.

Pierwsze spotkanie dotyczyło instytucji gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Słuchacze dowiedzieli m.in. się jak ważny jest podział władzy i oddanie części uprawnień samorządom, które bliższe obywatelom mogą podejmować decyzje lepsze dla mieszkańców danego terytorium, a także jakie kompetencje ma burmistrz i za co odpowiada gmina, a jakie czynności powinien podejmować powiat. Były to zagadnienia, które wzbogaciły naszych uczniów w przydatne umiejętności obywatelskie.

Kolejne warsztaty dotyczyły instytucji senatu oraz funkcji prezydenta państwa. Przestała być obca wówczas wiedza o długości kadencji czy uprawnieniach owych organów władzy. Przybliżono uczniom sposób funkcjonowania sejmu, komisji sejmowych czy konwentu seniorów. Był to niecodzienny i ciekawy sposób przekazania tak niezbędnych informacji, które na pewno zostaną na długo w pamięci, gdyż angażowały uczniów do dyskusji i wyrażania własnych poglądów. Zajęcia dostarczyły wiedzy niezwykle potrzebnej, która niewątpliwie zaowocuje nie tylko na egzaminie maturalnym, ale także w dorosłym życiu. W spotkaniach udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich realizujący rozszerzony WOS u Kazimierza Dudka.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych! Pracuje dla dobra Polski i tej samej postawy uczymy młodzież. Łączy tradycję z nowoczesnością i z sukcesem zachęca uczestników, aby przeszli od narzekania do działania. Dotychczasowe 6 edycji Akademii to setki wykonanych przez młodzież lokalnych projektów społecznych! Dzięki Akademii chcemy udowodnić, że miłość do Ojczyzny nie jest niczym wstydliwym ani archaicznym.

Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek do tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność. (ZSL Morąg)