Akademia Organizacji Społecznych – II edycja

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe powiatu ostródzkiego do udziału w cyklu edukacyjnym organizowanym w ramach projektu „Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor” – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Akademia Organizacji Społecznych to cykl edukacyjny, składający się z 8 dwudniowych sesji szkoleniowych, realizowany w ramach projektu „Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.

Celem Akademii jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej rozwoju organizacji, podjęcia i prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej przez organizacje pozarządowe a także uczestniczenia i partycypowania w życiu publicznym.

W ramach Akademii Organizacji Społecznych odbędzie się 8 dwudniowych szkoleń, zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp. Nazwa szkolenia Termin Miejsce
1 Zadania publiczne – nowe wzory ofert, umów
i sprawozdań
25-26.05.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki
2 Księgowość w organizacji pozarządowej – obowiązki, uprawnienia, termin itp. 15-16.06.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki
3 Finansowanie działalności ngo – działalność gospodarcza, odpłatna działalność pożytku publicznego, projekty i dotacje, sponsoring itp. 31.08-01.09.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki
4 Zarządzanie organizacją – praca w grupie, zarządzanie zasobami itp. 21-22.09.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki
5 Tworzenie projektów – logika projektowa, tworzenie ofert wspólnych i partnerskich. 05-06.10.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki
6 Komunikacja w organizacji pozarządowej 19-20.10.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki
7 Promocja i marketing w organizacji – media społecznościowe, kampanie społeczne i edukacyjne. 16-17.11.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki
8 Sprawozdawczość w organizacji – koniec roku w organizacji, obowiązki, terminy. 30.11-01.12.2019 r. Hotel Anders
Stare Jabłonki

Stowarzyszenie CWOP zastrzega możliwość zmiany harmonogramu szkoleń o czym powiadomi uczestników Akademii.

W razie pytań zapraszmydo kontaktu: cwop@cwop.org.pl, tel. 89 642 11 28, 789 308 650.

Regulamin Akademii

Formularz zgłoszeniowy

Ostateczny termin przesyłania formularzy – 17 maja 2019 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.

(UM Morąg/CWOP)