Warmia i Mazury

Akademia pomocy społecznej – ruszyła rekrutacja

Rozpoczęto rekrutację pracowników socjalnych na szkolenia w projekcie „Akademia Pomocy Społecznej”.

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Celem inicjatywy jest pogłębienie i doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 296 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w okresie od lutego 2020 do lipca 2022.

Przewidziano organizację jednodniowych szkoleń (po 8 godzin dydaktycznych każde) dla grupy docelowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest województwo podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, natomiast partnerem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej – PDF

Aneks nr 4 z 28 maja 2021 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej – PDF

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy UP na szkolenie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy UP na szkolenie – PDF

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności UP

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności UP – PDF

Załącznik nr 3_- Deklaracja uczestnictwa UP

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa UP – PDF

Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO

Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO – PDF

Załącznik nr 5 – Zgoda na publikację wizerunku w mediach

Załącznik nr 5 – Zgoda na publikację wizerunku w mediach – PDF

Załącznik nr 6 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Załącznik nr 6 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu UP na szkolenie – PDF

Załącznik nr 7 – Ankieta informacyjna dotycząca dalszych potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 – Ankieta informacyjna dotycząca dalszych potrzeb szkoleniowych – PDF

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!