AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Aktywizacja osób młodych oraz od 30 roku życia

Zachęcamy  do zapoznania się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie skierowaną do osób młodych 18 – 29 lat oraz osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.  

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim .

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

Okres realizacji projektu: od 2020-01-01 do 2021-03-31

Adresaci wsparcia: Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które: nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym), nie szkolą się (tj. nie uczestniczą na dzień przystąpienia do projektu i w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); Pracujący — tj. pracownicy podmiotów, na których wynagrodzenia przekazywane są dofinansowania oraz osoby fizyczne, które otrzymują dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie: Realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych obejmująca obligatoryjnie indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a takie formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj, szkolenia zawodowe, prace Interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy. Ponadto realizowane są instrumenty dofinansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadzonej w związku z COViD-19.

Rekrutacja: prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.

aktywizacja ludzi młodych w powiecie ostródzkim

(red./PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!