AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Aktywizacja osób od 30 roku życia w naszym powiecie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPO – Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.
Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-12-31
Adresaci wsparcia:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie:

a) w wieku 30 lat i więcej, którzy jednocześnie są:
długotrwale bezrobotni (bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 m-cy),
– z niepełnosprawnościami (aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
– pow. 50 roku życia,
– osobami o niskich kwalifikacjach (wykształcenie poziomu do ISCED 3 włącznie),
– kobietami,
b) mężczyźni w wieku 30-49 lat nie będący bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przy czym ich udział w projekcie prowadzi do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji
Wsparcie:
Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie obejmujące formy pomocy zidentyfikowane u niego jako niezbędne celem poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, w tym: indywidualny planu działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenie zawodowe, prace interwencyjne, staż, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Rekrutacja: prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.
Projekt dofinansowany z UE:  w 2021 r. – 4 556 733,91 zł, w 2022 r. – 2 739 626,78 zł.

Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
– w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
– w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.
Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych niezagrażających zdrowiu i życiu, zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl lub https://ostroda.praca.gov.pl/.
Wszystkich, którzy planują wizytę w urzędzie, a nie muszą stawiać się osobiście,
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

RPO 2021 ulotka.pdf (pdf, 213 KB)

RPO 2021 plakat.pdf (pdf, 134 KB)

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!