AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Aktywizacja osób od 30 roku życia

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB OD 30 ROKU ŻYCIA W POWIECIE OSTRÓDZKIM”.

Masz 30 lat lub więcej i jesteś osobą bezrobotną? A może prowadzisz firmę i zastanawiasz się nad zatrudnieniem pracownika? Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie prowadzi nabór wniosków do projektu „Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021)”, finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. W projekcie można skorzystać z wielu różnorodnych form pomocy – dotacji, refundacji, prac interwencyjnych, szkoleń lub staży.
„Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021)” to projekt skierowany do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które mieszkają na terenie powiatu ostródzkiego i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Z pomocy mogą skorzystać osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, a także bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat z powiatu ostródzkiego, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tym ostatnim przypadku udział w projekcie ma doprowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji zawodowych lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przyjmuje obecnie wnioski na pięć różnorodnych form aktywizacji zawodowej. Są to:
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 tysięcy złotych
[WIĘCEJ INFORMACJI]
Refundacje kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowisk pracy w wysokości do 30 tysięcy złotych [WIĘCEJ INFORMACJI]
Dofinansowanie wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych
[WIĘCEJ INFORMACJI]
Szkolenia zawodowe
[WIĘCEJ INFORMACJI]
Staże
[WIĘCEJ INFORMACJI] 

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!