AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Aktywizują osoby młode pozostające bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI)”.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.
Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-12-31
Adresaci wsparcia:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które:
nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP),

nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

nie szkolą się (tj. nie uczestniczą na dzień przystąpienia do projektu i w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);
Wsparcie: realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych obejmująca obligatoryjnie indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj.

szkolenia zawodowe,

prace interwencyjne,

staże,

bony na zasiedlenie,

dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

dotacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy.
Rekrutacja: prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.
Projekt dofinansowany z UE: w 2021 r. kwotą  1 933 322,64 zł, a w 2022 r. kwotą 2 146 964,74 zł.
Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
– w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
– w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.
Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych niezagrażających zdrowiu i życiu, zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl lub https://ostroda.praca.gov.pl/.
Wszystkich, którzy planują wizytę w urzędzie, a nie muszą stawiać się osobiście,
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

PO WER VI – Ulotka.pdf (pdf, 543 KB)

PO WER VI – Plakat.pdf (pdf, 441 KB)

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!