Warmia i Mazury

„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – przyjmowanie wniosków

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił dzisiaj (12 maja 2020 roku) konkurs dla aktywnych gmin w ramach inicjatywy „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Celem konkursu jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane na terenie jednego sołectwa zakwalifikowanego do udziału w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

Finansowe wsparcie nie obejmuje działań związanych m.in. z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach oraz budynków; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków; budową fontanny, nasadzeniem roślinności niedostosowanej do charakteru krajobrazu wiejskiego oraz wydatkami bieżącymi.

Gmina może zgłosić do konkursu nie więcej niż jeden wniosek dotyczący realizacji zadania w jednym sołectwie i łącznie nie więcej wniosków niż liczba sołectw z danej gminy biorących udział w inicjatywie.

Na realizację zadań samorząd województwa przeznaczył łączną kwotę 250 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 1 czerwca 2020 roku.

Inicjatorem konkursu jest Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Osoby do kontaktu:
– Joanna Karwowska, tel. (89)5219264, e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl
– Kamila Górska-Kłodzińska, tel. (89)5219834, e-mail: k.gorska@warmia.mazury.pl

Dodatkowe informacje – uprawnione do składania wniosków gminy i sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
– od 2012 roku
– od 2014 roku
– od 2019 roku 

Do pobrania:
– Regulamin konkursu
– Załącznik do regulaminu – wzór wniosku
– Załącznik do regulaminu – wzór umowy
– Załącznik do regulaminu – procedura zmiany umowy
– Załącznik do regulaminu – wzór sprawozdania

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!