Aktywne i zdrowe starzenie się – złóż wnioski do konkursu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Nabór do konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 potrwa do 18 marca 2019 roku.

Skierowany jest do przedstawicieli podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych oraz podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Bezpłatne spotkanie odbędzie się 14 marca 2019 roku w godz. 10-14 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, sala nr 208). Zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca do godz. 10.

Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel. 89/ 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)