Aktywni seniorzy potencjałem Warmii i Mazur

Wojewódzka konferencja w Olsztynie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odbyła się pod hasłem: „Aktywny Senior potencjałem Warmii i Mazur”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i gminnych, kierownictwo ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawiciele środowisk seniorskich.

Zgromadzonych gości przywitał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawił również działania samorządu na rzecz seniorów.

– Aktualna sytuacja demograficzna w krajach rozwiniętych wskazuje na tendencje wzrostu liczby osób starszych przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń – mówił marszałek Brzezin. – Zachodzące zmiany wymagają odpowiednich działań politycznych i społecznych. Osoby starsze mają ogromny potencjał, który powinien zostać wykorzystany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Posiadają duże doświadczenie zawodowe i życiowe oraz rozległą wiedzę dlatego też stanowią ogromne źródło informacji. Seniorzy mogą wykorzystać swój wolny czas do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

Podczas konferencji rozstrzygnięto regionalny konkurs na „Aktywnego Seniora/Seniorkę” oraz „Najlepszą Inicjatywę Seniorską”. Inicjatywa została zorganizowana przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Laureatami konkursu zostali:
I.    Aktywny Senior/Seniorka:
– Irena Ewa Urbanowicz, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Braniewo, zgłoszona przez Joannę Bernadettę Jankowską, Biblioteka Gminna i Gmina Braniewo.
Wyróżnienia:
– Lech Żendarski, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniora w Iławie, prezes Stowarzyszenia Iławscy Seniorzy, zgłoszony przez zastępcę burmistrza miasta Iławy Dorotę Kamińską.
– Halina Rusiecka, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie, zgłoszona przez Jadwigę Nowińską, Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
– Grażyna Turzańska-Giebień, przewodnicząca Rady Seniorów w Kętrzynie, zgłoszona przez Kętrzyńską Radę Seniorów.
II.    Najlepsza Inicjatywa Seniorska:
– gmina miejska Iława, za całokształt działań na rzecz seniorów, zgłoszona przez Monikę Kowalską-Kastrau, Urząd Miasta Iława.
Wyróżnienia:
– Grupa Seniorzy seniorom, zgłoszona przez Anetę Ruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
– Uniwersytet III Wieku w Górowie Iławeckim przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” oraz Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim, zgłoszony przez burmistrza Górowa Iławeckiego – Jacka Kostkę.
– Elbląskie Centrum Usług Społecznych za inicjatywę Klub Seniora, zgłoszony przez Magdalenę Falkowską, ECUS.

Ponadto kapituła konkursowa przyznała trzy nagrody specjalne za całokształt działalności. Otrzymali je:
– Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morągu
– Fundacja Laurentius w Olsztynie
– Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet III Wieku w Olsztynie.

Uczestnicy spotkania mogli również wysłuchać wystąpienia dr Magdaleny Witkowskiej, przedstawiciela Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zaprezentowała projekt pn. „Strategia demograficzna 2040”.

Z kolei Piotr Wasyluk scharakteryzował tzw. „Srebrne Pokolenie” czyli grupę osób po 50-55 roku życia. Jakie są ich potrzeby, oczekiwania oraz stereotypy dotyczące tej grupy społecznej. Tę część konferencji zwieńczył pokaz mody przygotowany przez Sabinę Marię Dąbrowską (członka Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji). Modelkami prezentującymi jesienne kreacje były olsztyńskie seniorki, które na co dzień aktywnie działają w środowisku lokalnym.

Działania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawiła przewodnicząca Wiesława Przybysz, natomiast zespół naukowy z Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w składzie: dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM, dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM, dr hab. inż. Małgorzata Dudzińska oraz dr inż. Marta Figurska) zaprezentował projekt dotyczący identyfikacji osiedli mieszkaniowych przydatnych seniorom.

O projekcie „Zaczarowany ogród aktywnego seniora” opowiedziała Estera Szymczak z Fundacji Aktywizacji i Integracji z gminy Nowe opowiedziała, zaś Monika Michniewicz koordynator projektu i reprezentant Federacji FOSa przedstawiła projekt „Regionalna strefa pomocy” i kampanię „Potrzebni”.

Inicjatywę podsumowała Jolanta Piotrowska (członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego).

(wwim)