HALO MORĄG

Aktywność fizyczna zwalcza objawy depresji

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem w trakcie walki z depresją – nie tylko zmniejsza objawy zaburzenia, ale zwiększa też zdolność mózgu do reagowania i dostosowywania do zmieniających się warunków – czytamy na łamach Frontiers in Psychiatry.

Korzyści, jakie przynosi aktywność fizyczna w walce z depresją wykazały badania przeprowadzone na Uniwersytecie Ruhry w Bochum w Niemczech, na czele których stała dr Karin Rosenkranz.

Osoby cierpiące na depresję zazwyczaj wycofują się z życia społecznego i nie angażują się w żadną aktywność, w tym fizyczną. Aby sprawdzić, jak ruch lub jego brak może oddziaływać na pacjentów z depresją, grupa badaczy przebadała 41 osób, u których wykryto to zaburzenie. Uczestników podzielono na dwie grupy – jedną z nich poddano trzytygodniowemu programowi ćwiczeń. „Skupiliśmy się na aktywnościach mających na celu motywację i współpracę pomiędzy uczestnikami, jednocześnie chcieliśmy przełamać strach badanych przed wyzwaniami i negatywnymi doświadczeniami związanymi z aktywnością fizyczną” – wyjaśnia Rosenkranz. Drugą grupę poddano programowi kontrolnemu, w którym nie włączono aktywności fizycznej.

Zespół badawczy analizował nasilenie objawów depresji, takich jak utrata zainteresowań, brak motywacji i pesymistyczne myśli, zarówno przed, jak i po zakończeniu badania. Zmierzono też neuroplastyczność mózgu, czyli właściwość, dzięki której jest on zdolny do adaptacji, zmienności, samonaprawy, uczenia się i zapamiętywania.

Już wcześniejsze badania wykazały, że neuroplastyczność mózgu jest znacznie mniejsza u osób z depresją niż u osób zdrowych. Uzyskane teraz wyniki wykazały, że zdolność ta wyraźnie wzrosła, a nawet osiągnęła ten sam poziom, jaki wykazują osoby zdrowe, wśród badanych, którzy poddali się aktywności fizycznej. Zaobserwowano też u nich zmniejszenie się objawów depresji.

„Im bardziej wzrosła zdolność mózgu do adaptacji i zmian, tym wyraźniej zmniejszyły się objawy kliniczne depresji” – mówią badacze. “Nie zauważyliśmy aż takich zmian u osób, które nie poddawały się aktywności fizycznej. To pokazuje, jak bardzo ważny jest i jak pozytywne skutki przynosi ruch dla osób zmagających się z depresją” – dodają.

Wiadomo, że aktywność fizyczna zawsze była dobra dla ogólnego zdrowia organizmu z racji stymulowania nowych połączeń neuronowych. Jak zauważają naukowcy, w przypadku depresji, również odgrywa ważną rolę. „Nasze badanie pokazuje jak proste, codzienne działania, takie jak aktywność fizyczna są ważne w leczeniu i zapobieganiu chorobom, takim jak depresja” – podsumowuje Rosenkranz.

źródło: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.660642/full

Agnieszka Niewińska – Lewicka (PAP)

error: Nie kopiuj!!!