Aktywność społeczna oraz współpraca są zawsze w cenie

Do 15 maja 2019 roku przyjmowane są zgłoszenia do 16. edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Ideą wydarzenia jest promocja kreatywności, zaangażowanie, zaufanie, bezinteresowność oraz otwartość na współdziałanie. Ważne jest również zaszczepianie w mieszkańcach Warmii i Mazur przekonanie, że warto pracować na rzecz innych ludzi.

Nominowane mogą być organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy – wyróżniający się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz we współpracy ze społecznościami.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: „Organizacja”, „Pozarządowiec”, „Samorząd” oraz „Przedsiębiorca”.

W 2018 roku tytuł „Godnych Naśladowania” otrzymały odpowiednio: Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga, Monika Hausman-Pniewska, gmina Kurzętnik oraz Wiesław Łubiński. Z kolei honorową statuetkę otrzymał samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 19 czerwca 2019 roku podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorem inicjatywy jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej informacji: sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 519 03 44 lub 89 523 73 45, e-mail: godninasladowania@gmail.com (osoba do kontaktu: Marek Jurzyński).

(wwim)