AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Aktywny samorząd 2020 – nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 01.03.2020 rozpoczęło nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd – Moduł I.

Wnioski można składać w wersji papierowej (w siedzibie naszego urzędu) lub elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW

Wnioski złożone poprzez SOW podczas oceny merytorycznej otrzymają więcej punktów preferencyjnych, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku elektronicznie muszą posiadać Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Instrukcja znajduje się w zakładce „SOW-instrukcja”.

Termin składania wniosków: od 01 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

UWAGA! Poniżej znajduje się spis zadań realizowanych w 2020 r. oraz wnioski i załączniki do pobrania dla osób, które chcą złożyć wniosek w wersji papierowej.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania –  10.000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł
 • wkład własny – minimum 15%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

–        wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

–        dysfunkcja narządu ruchu

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS A1
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 7. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł, w tym:

–        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

–        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł

–        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 800,00 zł

–        dla usług tłumacza migowego – 500,00 zł

 • wkład własny – minimum 25%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

–        wiek aktywności zawodowej

–        dysfunkcja narządu ruchu

Pliki do pobrania:

 1.      Wniosek AS A2
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego

Zadanie 3pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł, w tym:

–        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł

–        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500,00 zł

–        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 800,00 zł

–        dla usług tłumacza migowego – 500,00 zł

 • wkład własny – minimum 25%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

–        wiek aktywności zawodowej

–        dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS A3
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.000,00 zł
 • wkład własny – minimum 15%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

–        wiek aktywności zawodowej

–        dysfunkcja narządu słuchu

Pliki do pobrania:

 1.      Wniosek AS A4
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4a – zaświadczenie lekarskie A4 (nie dotyczy osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z oznaczonej dysfunkcji 03-L)
 7. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania

–        dla osoby niewidomej – 24.000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000,00 zł

–        dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000,00 zł

–        dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000,00 zł

 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

–        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

–        dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS B1
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. 6. załącznik nr 4b – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja kończyn górnych)
 7. załącznik nr 4c – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja narządu wzroku – nie dotyczy
  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z oznaczoną przyczyną 04-O)
 8. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 9. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Zadanie 2dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania:

–        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł

–        dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000,00 zł

–        dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania o maksymalnie 100%

 • warunki uczestnictwa: pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS B2
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 7. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania – 7.500,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        umiarkowany stopień niepełnosprawności

–        dysfunkcja narządu wzroku

–        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS B3
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4d – zaświadczenie lekarskie B3 (nie dotyczy osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności z oznaczoną przyczyną 04-O)
 7. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 8. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.000,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności

–        dysfunkcja narządu słuchu

–        trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

–        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS B4
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4a – zaświadczenie lekarskie B3 (nie dotyczy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z oznaczoną dysfunkcją 03-L)
 7. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 8. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 • maksymalna kwota dofinansowania – 1.500,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4

–        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS B5
 2. cała lista załączników 
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4a – zaświadczenie lekarskie B4
 7. załącznik nr 4b – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja kończyn górnych)
 8. załącznik nr 4c – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja narządu wzroku)
 9. załącznik nr 4d – zaświadczenie lekarskie B3
 10. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 11. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania – 10.000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

–        zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

–        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

–        dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS C1
 2.      cała lista załączników 
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4.   załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4e – zaświadczenie lekarskie C1

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania – 3.500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000,00 zł
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS C2
 2. cała lista załączników 
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • kwota dofinansowania przy amputacji:

–        w zakresie ręki – 9.000,00 zł

–        przedramienia – 20.000,00 zł

–        ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000,00 zł

–        na poziomie podudzia – 14.000,00 zł

–        na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania

 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        stopień niepełnosprawności

–        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

–        potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

–        potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS C3
 2. cała lista załączników 
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4f – zaświadczenie lekarskie C3
 7. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 8. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości

 • kwota dofinansowania – 30% kwot z Obszaru C Zadania 3
 • wkład własny – minimum 10%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie): takie same jak w Obszarze C Zadanie 3

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS C4
 2. cała lista załączników 
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4f – zaświadczenie lekarskie C4
 7. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 8. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Zadanie 5pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • kwota dofinansowania – 7.500,00 zł
 • wkład własny – minimum 25%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

–        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

–        dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

–        zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym
lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem ręcznym

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS C5
 2. cała lista załączników 
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 4g – zaświadczenie lekarskie C5
 7. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 8. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

 • kwota dofinansowania – 300,00 zł miesięcznie na 1 osobę
 • wkład własny – minimum 15%
 • warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

–        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

–        aktywność zawodowa

–        pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek AS D
 2. cała lista załączników
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów
 4. załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy
 6. załącznik nr 5 – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego
 7. załącznik nr 6 – oświadczenie o poruszaniu się przy pomocy białej laski

(PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!