Warmia i Mazury

Analiza koniunktury gospodarczej za II kwartał 2021

Stan gospodarki i zachodzące w niej procesy są kluczowym czynnikiem rozwoju regionu. Aby być na bieżąco z dynamicznymi zmianami w tym zakresie, w naszym województwie po zakończeniu każdego kwartału powstaje szczegółowa analiza dotycząca koniunktury gospodarczej.

Jest ona oparta o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Barometr został stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany jest w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwy do interpretacji obraz bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

W II kwartale 2021 r. nastąpiła niewielka poprawa koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury wyniosła 119 pkt. i była wyższa od wskaźnika z analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,5 pkt.

Wartość 3-miesięcznej prognozy wyniosła 144,1 pkt. i jest to wynik wyższy od wartości z II kwartału 2020 r. o 51,7 pkt. Wartość ta jest jednak niższa o 20,7 pkt. od wartości wskaźnika z końca poprzedniego kwartału (I kwartału 2021 r.).

Ze szczegółowymi wynikami analizy można zapoznać się pod adresem: https://strategia.warmia.mazury.pl/regionalny-barometr-koniunktury-gospodarczej/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!