Warmia i Mazury

Analiza koniunktury gospodarczej za III kwartał 2021

Stan gospodarki i zachodzące w niej procesy są kluczowym czynnikiem rozwoju Warmii, Mazur i Powiśla.

Aby być na bieżąco z dynamicznymi zmianami w tym zakresie, w naszym województwie po zakończeniu każdego kwartału powstaje szczegółowa analiza dotycząca koniunktury gospodarczej.

Jest ona oparta o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Barometr został stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany jest w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwy do interpretacji obraz bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

W III kwartale 2021 r. nastąpiła niewielka poprawa koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, względem II kwartału br. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury wyniosła 127 pkt., co oznacza wzrost o 8 pkt. Natomiast względem analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 2,9 pkt. Wartość 3-miesięcznej prognozy wyniosła 126,1 pkt. Jest to wynik niższy od wartości z końca II kwartału br. o 18 pkt. Wartość ta jest jednak wyższa o 8,2 pkt. od wartości wskaźnika sprzed 12 miesięcy, tj. z końca III kwartału 2020 r.

Ze szczegółowymi wynikami analizy można zapoznać się pod adresem:
https://strategia.warmia.mazury.pl/regionalny-barometr-koniunktury-gospodarczej/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!