Ankieta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przystąpił do opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do wskazanego dokumentu.

W ankiecie znajduje się pięć pytań, które związane są ze współpracą z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

Wypełnione wnioski należy przesłać do 31 lipca 2019 roku na adres op@warmia.mazury.pl

POBIERZ ANKIETĘ

(wwim)