Warmia i Mazury

Ankieta dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych

Badanie dotyczy nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Badanie organizowane przez Komisję Europejską skierowane jest do wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych.

Przede wszystkim do producentów rolnych, którzy stanowią najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostaw i często narażeni są na stosowanie nieuczciwych praktyk przez silniejszych ekonomicznie nabywców.

Inicjatywa ma na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji przed wdrożeniem nowych przepisów. 17 kwietnia 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 „W sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych”.

Aby dokonać oceny skuteczności środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w kontekście tej dyrektywy, Komisja Europejska będzie przeprowadzała coroczne badania.

Ankietę należy wypełnić do 31 stycznia 2021 roku. Więcej informacji pod adresem internetowym: ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey (należy z prawej strony wybrać język polski).

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!