Ankieta nt. potrzeb i działań lokalnych liderów społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi badania dot. lokalnych liderów społecznych. W związku z tym zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa do wypełnienia krótkiej ankiety.

Badanie ma na celu diagnozę środowiska lokalnego pod kątem występowania liderów społecznych oraz zapotrzebowania na ich ewentualne wsparcie w kreowaniu kapitału społecznego. Formularz ankiety jest skierowany do organizacji pozarządowych, w szczególności podmiotów zajmujących się aktywizacją mieszkańców oraz wsparciem liderów w społecznościach lokalnych. Dokument można pobrać poniżej (plik w formacie .docx, udostępniony do wypełnienia w edytorze tekstów).

Wypełnioną ankietę należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: k.giedrys@warmia.mazury.pl

W razie pytań odnośnie ankiety, należy kontaktować się z Katarzyną Charkowską-Giedrys, Głównym Specjalistą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie, tel. 89 512 55 29.

Ankieta_-_lokalni_liderzy_społeczni.docx

(rowop)