Warmia i Mazury

Apel młodzieży w sprawie ochrony klimatu

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył się II Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny.

Szanuj, nie marnuj –  to hasło tegorocznego Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego, na którym uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego  apelowali o ochronę klimatu.

Pierwszy Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny odbył się 8 października 2021 roku z inicjatywy dr hab. Teresy Astramowicz-Leyk, prof. UWM. Organizatorami byli Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z uwagi na pandemię ówczesny Sejmik odbył się w trybie online. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z naszego regionu, przedstawiciele Samorządu Województwa oraz wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Młodzież wyraziła zainteresowanie kontynuowaniem współpracy na rzecz ochrony klimatu, dlatego 12 czerwca 2023 r. odbyła się kolejna edycja Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego, którego tematem przewodnim było pytanie: Co jednostka może zrobić, aby powstrzymać zmiany klimatu?.

Uroczystego otwarcia dokonała przewodnicząca sejmiku województwa Bernadeta Hordejuk. – Cieszę się, że mamy tak zdolną, mądrą i wrażliwą młodzież. Mają głowy pełne pomysłów, które warto wykorzystać, a ich zaangażowanie w ochronę klimatu budzi mój podziw. Powinniśmy brać z nich przykładmówi Bernadeta Hordejuk. 

Słowa wsparcia dla tej inicjatywy skierowała także członek zarządu Jolanta Piotrowska. Następnie młodzież wysłuchała wystąpienia dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM) nt. „Działać czy rozpaczać czyli co jednostka może zrobić, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu?” , w którym profesor przestrzegał przed anomaliami spowodowanymi przez zmiany klimatyczne.

Uczestnicy Sejmiku zapoznali się także z zadaniami Samorządu Województwa na rzecz ochrony środowiska, które przedstawiła Małgorzata Domurad, z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Młodzież podobnie jak w poprzedniej edycji wyłoniła spośród siebie Komisję Wniosków, która przygotowała ostateczne stanowisko bazując na wystąpieniach uczestników.

Młodzież reprezentowana była przez następujące szkoły: Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku (Aleksandra Kołakowska), Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (Kacper Sadlek), Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie (Paweł Głód), Zespołu Szkół w Pasłęku I Liceum Ogólnokształcące (Piotr Głędzki), II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (Weronika Szkoda, Julia Szczepańska), IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej w Olsztynie (Zofia Pyrzanowska), V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie (Jakub Panasiuk) oraz Sejmik Młodzieżowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Michalina Murzynowska).

Hasłem przewodnim II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego stało się wezwanie: „Szanuj – nie marnuj”, które zgłosiła Weronika Szkoda z II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, a młodzież przyjęła je przez aklamację.

Całość poprowadziła inicjatorka tego wydarzenia dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM (Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych UWM).

Uczestnicy spotkania, którzy są świadomi występujących zagrożeń dla klimatu zaapelowali do mieszkańców regionu:

My, młodzież szkół ponadpodstawowych uczestnicy II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego w Olsztynie 12 czerwca 2023 roku świadomi występujących zagrożeń dla klimatu apelujemy do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego o:
– ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, mających olbrzymi wpływ na zmianę klimatu;
– korzystanie z transportu publicznego;
– ograniczanie zużycia, plastiku, prądu i wody;
– rozważne zakupy żywności, by nie była wyrzucana;
– korzystanie z odnawianych źródeł energii;
– segregację odpadów;
– dbanie o bioróżnorodność, w tym o środowiska leśne, łąki i tereny życia owadów zapylających;
– zwiększenie edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu klimatu, w tym korzystanie z toreb i pojemników wielokrotnego użytku;

Apelujemy do władz samorządowych o:
– zwrócenie uwagi na wydobywanie się dwutlenku węgla podczas redukcji metanu;
¬- upowszechnianie informacji o działaniach na rzecz ochrony środowiska, w tym tworzenia przyszkolnych sadów owocowych;
– upowszechnianie zwrotu opakowań, poprzez udostępnianie automatów;
– prowadzenie łąk kwietnych i miodnych;
– zwiększenie domków dla owadów zapylających na budynkach użyteczności publicznej;
– zwiększenie liczby koszów na śmieci w miejscach publicznych;
– zwiększenie liczby stacji rowerowych w miastach;
– zwiększanie kar za zanieczyszczanie środowiska;
– zwiększenie środków na granty regionalne służące poprawie jakości i stanu środowiska, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców;
– popularyzację wśród mieszkańców województwa akcji sadzenia drzew i lasów, w tym zachęcanie młodzieży szkolnej do udziału w tych akcjach”.

Opowiadamy się także za kontynowaniem pracy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Hasło przewodnie II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego: „Szanuj, nie marnuj!”.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!