Warmia i Mazury

Badania na boiskach ze sztuczną murawą

W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi potencjalnego negatywnego wpływu niektórych granulatów stosowanych na boiskach ze sztuczną trawą na zdrowie użytkowników, Ministerstwo Sportu organizuje pilotażowe badanie boisk.

Celem takiego badania nie jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości na poszczególnych boiskach, lecz próba oceny zagrożenia toksykologicznego w ujęciu systemowym, celem eliminacji/zmniejszenia ryzyka w ramach przyszłych inwestycji.

Jednocześnie, poprzez udział w badaniu, udzielają zarządcy boisk Ministerstwu Sportu zgodę na wykorzystanie wyników badań w celach statutowych, natomiast Ministerstwo Sportu zobowiązuje się do przekazania przedmiotowych wyników badań.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z objęciem zgłoszonego obiektu badaniem.

Badania są darmowe.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!