Warmia i Mazury

Badanie na temat dostępności alkoholu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przeprowadził badanie na temat dostępności alkoholu w gminach województwa warmińsko-mazurskiego.

Badanie stanowiło uzupełnienie informacji przekazywanych przez samorządy lokalne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły określić poziom działań samorządów w zakresie wprowadzania ograniczeń dostępności alkoholu. Pokazały też opinie na temat wprowadzania ograniczeń i ewentualnych trudności i zagrożeń.

Ideą badania było poznanie sytuacji w gminach/miastach, natomiast wyniki posłużą do znalezienia rozwiązań i ewentualnego przygotowania się do pomocy samorządom lokalnym we wprowadzaniu zmian lokalnego prawa.

W badaniu wzięło udział 100% gmin z województwa warmińsko-mazurskiego – 16 miejskich, 34 miejsko-wiejskich oraz 66 wiejskich.

PODSUMOWANIE ANKIETY

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!