Warmia i Mazury

Badanie Przedsiębiorstw Społecznych ESEM

Stwórzmy razem europejską bazę Przedsiębiorstw Społecznych.

Co to jest ESEM?

ESEM (European Social Enterprise Monitor), czyli Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych to internetowe badanie panelowe, gromadzące dane w celu porównania Przedsiębiorstw Społecznych i społecznych Start-Upów w Europie i krajach z nią sąsiadujących. Sposobem na zdobycie tych danych jest dostępna od 2020 roku ankieta online, której wyniki można śledzić w tzw. pulpitach wizualizacyjnych online, raporcie europejskim i raportach krajowych.
Komu i do czego potrzebny jest ESEM?

ESEM, jako ogromna baza wiedzy na temat PS w poszczególnych krajach, pokazuje ich ogólną kondycję, sukcesy, porażki i bariery, z którymi się zderzają. Dzięki temu władze państw i politycy widzą jak na dłoni, co mogą zrobić, by je wesprzeć. Sami zainteresowani natomiast, czyli Przedsiębiorstwa Społeczne, mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami, a także nawiązywać kontakty i, jeśli zechcą, pomagać sobie wzajemnie.

Czy ESEM to coś nowego?
Tak i nie. Tak, bo jeszcze nigdy monitor kondycji Przedsiębiorstw Społecznych nie obejmował tylu państw i nie, bo podobne działania trwają już od ponad 10 lat na skalę krajową w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii, a ESEM stanowi ich rozszerzenie i umiędzynarodowienie.
Tak obszerne badanie będzie miało pozytywny wpływ na Przedsiębiorstwa Społeczne oraz gospodarkę społeczną i solidarną w całej Europie i poza nią.

Co dokładnie chcemy osiągnąć dzięki ESEM?

▪ łatwy dostęp do danych na temat Przedsiębiorstw Społecznych dla polityków, decydentów, urzędników państwowych, inwestorów i badaczy;
▪ dostosowanie prawodawstwa, polityki, polityk unijnych i krajowych do potrzeb istniejących i aspirujących Przedsiębiorstw Społecznych;
▪ inwestorzy społeczni i organizacje wspierające będą lepiej poinformowane i szybciej reagujące na potrzeby Przedsiębiorców Społecznych;
▪ krajowi partnerzy ESEM będą bardziej świadomi swoich programów wsparcia, finansowania i promowania, a Przedsiębiorstwa Społeczne zaczną uczyć się od siebie nawzajem;
▪ bardziej efektywne finanse społeczne, innowacje i przedsiębiorczość społeczna przyspieszą realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku.
Jeśli jesteście Przedsiębiorstwem Społecznym lub planujecie nim wkrótce zostać, ta ankieta jest dla Was. Do dzieła: ESEM  badanie

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!