Warmia i Mazury

Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił akcję pomocową MY +, która wspiera seniorów.

Akcja polega na pomocy seniorom w postaci przekazania im wypełnionego plakatu akcji MY+.

Na plakacie wpisujemy kontakt do najbliższego ośrodka pomocy społecznej i do siebie lub do kogoś innego, kto odbierze w razie potrzeby telefon od seniora, któremu przekażemy ten nasz wypełniony plakat.

Osoby starsze potrzebują wiedzieć, że jest ktoś blisko, po sąsiedzku, do kogo mogą zadzwonić w razie potrzeby.
Co każdy mieszkaniec może zrobić, aby pomóc?
– pobrać i wydrukować plakat „Akcja MY+” ze strony https://abcsenior.com/wp-content/uploads/2020/10/202010_My-plus_OK.pdf, jeśli nie otrzymał papierowej wersji,
– wypełnić plakat,
– przekazać go wybranej po sąsiedzku osobie starszej
Wszyscy wiemy, że osoby starsze teraz szczególnie potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy, dlatego nikt nie pomoże skuteczniej osobom starszym niż osoby z bliskiego otoczenia. Celem akcji jest sąsiedzka pomoc seniorom w tym szczególnie trudnym dla nich czasie.
Więcej informacji o działaniach Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej znajduje się pod adresem: https://abcsenior.com/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!