Warmia i Mazury

Bądźmy wrażliwi na osoby w kryzysie bezdomności

Osoby pozbawione schronienia w okresie jesienno-zimowym poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Dla tych, którzy egzystują w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych znaczny spadek temperatur oraz opady śniegu stanowią śmiertelne zagrożenie.

Dlatego też reagujmy w sytuacjach, gdy zauważymy osoby długo przebywające na mrozie lub ubrane niestosownie do warunków pogodowych. Bądźmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach.

Pamiętajmy również o osobach mieszkających samotnie. Ludzie starsi i chorzy, którzy żyją w naszym sąsiedztwie, nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań.

Dostrzegając takie osoby powiadamiajmy odpowiednie służby:

numer alarmowy 112,

Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,

Policja pod numerem tel. 997,

Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego administrują również bezpłatnymi infoliniami, za pośrednictwem których można uzyskać informacje na temat miejsc schronienia, jadłodajni, punktów udzielających pomoc rzeczową, finansową, prawną i medyczną na terenie całego województwa.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2022 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz miejsc znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej

Apelujemy przede wszystkim do przedstawicieli różnych służb: pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, o stałe monitorowanie środowisk i miejsc nie nadających się do zamieszkania oraz docieranie z informacją i pomocą do wszystkich samotnych, schorowanych i z różnych przyczyn pozbawionych dachu nad głową osób, które w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia.

(Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

 

error: Nie kopiuj!!!