Warmia i Mazury

Bank świętuje Obchody Światowego Dnia Żywności

1,3 miliarda ton żywności wyrzuca się corocznie na świecie do śmieci, z czego „tylko” w Polsce 9 milionów ton. Oprócz negatywnych efektów społecznych marnowanie żywności niesie ze sobą skutki klimatyczne – do atmosfery uwalniamy miliardy ton gazów cieplarnianych.

Przypadający na 16 października Światowy Dzień Żywności, ustanowiony przez ONZ w 1979 roku, przypomina opinii publicznej o globalnych problemach żywnościowych, wzmacnia poczucie solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. – W tym dniu szczególnie zwracamy uwagę na kwestię marnowania żywności i skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, które generuje to zjawisko – mówi Jolanta Markiewicz, kierowniczka działu promocji Banku Żywności w Olsztynie.

63 procent Polaków marnuje jedzenie

Żywność marnujemy na potęgę. Na świecie corocznie wyrzucamy 1,3 mld ton jedzenia. W Unii Europejskiej to 88 mln ton, co kosztuje kraje wspólnoty 143 mld euro rocznie. Liczby najbardziej oddają skalę zjawiska. Sięgnijmy po przykład pomidorów:

Każdego roku w UE marnuje się 377 ton pomidorów. Areał pod uprawę takiej ilości warzyw jest trzykrotnie większy niż Bruksela!

Do wyprodukowania tych pomidorów zużyliśmy 57 mld litrów wody, 7 mln roboczogodzin.

Pozbywając się tej żywności, emitujemy tyle gazów, ile wytwarza 55 tys. aut w ciągu roku!

W Polsce marnujemy 9 milionów ton żywności rocznie. Aż 62,9% Polaków deklaruje, że z różną częstotliwością wyrzuca pieczywo, na kolejnych pozycjach znajdują się: świeże owoce (57,4%), warzywa tzw. nietrwałe, typu sałata, rzodkiewka, pomidory, czy ogórki (56,5%), wędliny (51,6%) oraz napoje mleczne (47,3%).

Nie zapomnijmy też, że 17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i związanego z nią wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności z osobami dotkniętymi ubóstwem. W kontekście marnowania ogromnych ilości jedzenia to święto szczególnie wybrzmiewa we współczesnym stylu życia.

Światowy Dzień Żywności to dobry moment na komunikowanie nie tylko o samym problemie i jego skali, ale również o jego skutkach. To czas podejmowania wspólnego dialogu w tej sprawie i poszukiwania rozwiązań na ograniczanie tego zjawiska. Skutków związanych z marnowaniem, czy nieodpowiednim korzystaniem z żywności jest wiele. Ważne, abyśmy byli ich świadomi i umieli zmienić swoje nawyki w oparciu o wiedzę, by żyć odpowiedzialnie i racjonalnie, dbając o naszą planetę i kolejne pokolenia.

Obchody w Olsztynie i regionie

Bank Żywności w Olsztynie zaprasza do aktywnych obchodów Światowego Dnia Żywności w dniach 15-30 października, by razem budzić społeczną świadomość i edukować w zakresie niemarnowania żywności oraz prawidłowego żywienia.

W dniach 15-30 października wraz z kilkoma organizacjami partnerskimi na terenie województwa, które na co dzień razem z nami ratują żywność przed marnowaniem oraz z kilkunastoma zaprzyjaźnionymi szkołami, zapraszamy na warsztaty kulinarne, edukacyjne i happeningi związane ze Światowym Dniem Żywności. Zaplanowaliśmy m.in. cykl szkoleń i warsztatów  żywieniowych, gdzie uczestnicy nabędą wiedzę na temat niemarnowania żywności i nauczą się, jak ograniczać ilość generowanych odpadów i jak je segregować. Nie zabraknie informacji na temat wykorzystania darów ziemi, jako przykładu na odżywianie w zgodzie z naturą i zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Dwutygodniowe obchody Światowego Dnia Żywności zwieńczy trzydniowe wydarzenie dla młodzieży szkolnej, organizowane w partnerstwie z EIT FOOD w siedzibie Banku Żywności w Olsztynie w przestrzeniach Kuźni Społecznej, podczas którego będziemy edukować tych, przed którymi stoją poważne wybory i decyzje w przyszłości – mówi Jolanta Markiewicz.

(Bank Żywności w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!