HALO MORĄG

Bardziej atrakcyjna kolej na Warmii i Mazurach. Pierwszy etap elektryfikacji linii Ełk – Korsze

Szybsze i wygodniejsze podróże pociągiem z prędkością do 160 km/h. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ok. 650 ml zł na przebudowę i elektryfikację odcinka Ełk – Giżycko. Modernizacja mazurskiej trasy usprawni podróże w województwie warmińsko-mazurskim oraz na sieci kolejowej. Projekt planowany jest do realizacji z udziałem funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kolejna inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim poprawi mieszkańcom regionu dostępność do ekologicznego środka transportu jakim jest kolej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają modernizację trasy Ełk – Korsze (nr 38). Podpisana została umowa z wykonawcą robót.

– Konsekwentnie zwiększamy na Warmii i Mazurach możliwości kolei. Elektryfikacja linii Ełk – Korsze pozwoli na atrakcyjne i szybkie przejazdy między Olsztynem a Ełkiem w czasie ok. 2 godzin i skrócenie podroży na innych kierunkach sieci kolejowej. Elektryfikacja linii pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska i wzmocni atuty kolei jako ekologicznego transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Realizacja projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” będzie się odbywała etapami. Pierwszy rozpocznie się od robót na odcinku od Ełku do Giżycka. Prace zostały zaplanowane na lata 2021-24. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 499 mln zł.

– Europejski Zielony Ład stawia na kolej. Dlatego też inwestycje w rozwój i modernizację kolei w Polsce pozostają jednym z głównych priorytetów wsparcia Polski w ramach Funduszy Europejskich. Po modernizacji głównych szlaków nasza uwaga kieruję się na linie położone poza głównymi aglomeracjami. Modernizacja odcinka Ełk-Giżycko pozwoli na podniesienie prędkości z 80 km/h do 160 km/h, co przełoży się na wzrost atrakcyjności kolejowego połączenia pomiędzy Białymstokiem, Olsztynem i Trójmiastem. Jednakże, skorzystają nie tylko mieszkańcy tych miast ale i społeczności lokalne, a w okresie letnim również turyści. Życzę Państwu powodzenia w realizacji tej inwestycji! – powiedział Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Podróżni zyskają wygodniejsze warunki podróży dzięki nowym peronom wyposażonym w ławki, wiaty, informację pasażerską. Jasno oświetlone obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze. Korzystnie zmieni się poziom obsługi podróżnych na 3 stacjach (Stare Juchy, Wydminy, Giżycko) i 2 przystankach (Woszczele, Siedliska).

Pierwszy etap zakłada modernizację 49 kilometrów torów z liczącej ok. 100 kilometrów trasy Ełk – Korsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Czas przejazdu po pracach wyniesie poniżej 2 godz.

Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni elektryfikacja całej trasy. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na szybszy czas przejazdu koleją. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że po torze będzie mogło jeździć więcej pociągów w tym samym czasie. W efekcie Mazury zyskają dostęp do lepszej oferty kolejowej.

W ramach inwestycji wymienione będą również tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa będzie po budowie dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych w Giżycku i Wydminach oraz po przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych i 59 obiektów inżynieryjnych jak mostów, wiaduktów i przepustów. Wzrost bezpieczeństwa pieszym zapewni tunel pod torami na ul. Unii Europejskiej, które zastąpi dotychczasowe przejście łączące centrum Giżycka z miejską plażą.

Wartość podpisanej umowy na roboty to 649 mln zł netto. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A. oraz China Civil Engineering Construction Corporation.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(PKP PLK)

 

 

error: Nie kopiuj!!!