AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Barometr Zawodów, czyli aktualna prognoza sytuacji na rynku pracy w powiecie

Jest już dostępny najnowszy Barometr Zawodów, czyli aktualna prognoza sytuacji we wszystkich profesjach, funkcjonujących na rynku pracy powiatu ostródzkiego. Pełne dane dostępne są na stronie www.barometrzawodow.pl.

Czym jest barometr zawodów?

To roczna prognoza sytuacji w zawodach, funkcjonujących na danym rynku pracy. Metodologia badania powstała w Szwecji w latach 90, w Polsce przeprowadzane jest od 2015 roku. Barometr powstaje osobno dla każdego powiatu i dla całego województwa.

Jak wygląda badanie?

Badanie ma charakter jakościowy, powstaje w trakcie dyskusji grupowej (metodą panelu ekspertów), dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. W panelu biorą udział specjaliści z Urzędów Pracy oraz przedstawiciele partnerów (w tym roku partnerem PUP było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie).

Uczestnicy panelu analizują sytuację dla każdego z ok. 200 zawodów, prognozując jak zmieni się zapotrzebowanie na rynku pracy oraz jak w danym roku będzie kształtowała się relacja pomiędzy dostępną siłą roboczą, a zapotrzebowaniem na pracowników. Pomoc dla uczestników panelu stanowią dane na temat liczy ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w danym zawodzie

Wyniki badania są podzielone na 3 kategorie:

Zawody deficytowe – takie, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach niewielka.

Zawody zrównoważone – takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia w nim pracy.

Zawody nadwyżkowe – takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców.

Kto może korzystać z wyników badania?

Bezrobotni i poszukujący pracy

Uczniowie i absolwenci szkół, zastanawiający się nad kierunkiem dalszej edukacji

Specjaliści rynku pracy

Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wojewódzkie Rady Rynku Pracy

Instytucje edukacyjne

Wyniki badania wykorzystywane są m.in. przy planowaniu kariery zawodowej (wskazują w jakich zawodach warto się dokształcać, gdyż są najlepsze perspektywy na pracę), przy poszukiwaniu pracy w zawodzie (wskazują jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach – gdzie może być łatwiej o pracę), do analiz rynku pracy (wskazują trendy w zakresie popytu i podaży pracy).

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!