AktualnościHALO MORĄG

Bazowy Kurs Podoficerski w Morągu

Dzisiaj (09.03) w morąskim garnizonie uroczyście zainaugurowano kolejną edycję Bazowego Kursu Podoficerskiego. Uroczystego otwarcia kursu dokonał starszy podoficer dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej. Przyszłym podoficerom Wojska Polskiego życzymy żołnierskiego szczęścia i wysokich wyników w szkoleniu.

Obecnie w Wojsku Polskim szkolenie podoficerów odbywa się na kilku poziomach. Bazowy kurs podoficerski adresowany jest do szeregowych aspirujących do korpusu podoficerskiego.

Program bazowego kursu podoficerskiego określa i standaryzuje wiedzę ogólnowojskową wymaganą od żołnierza mianowanego na pierwszy stopień podoficerski, bez względu na korpus osobowy (grupę osobową).

Program bazowego kursu podoficerskiego obejmuje: ogólne cele kształcenia; cele kształcenia w poszczególnych przedmiotach nauczania; rozliczenie godzin; szczegółowe treści zajęć programowych; wskazówki organizacyjno-metodyczne; orientacyjną kalkulację materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu kształcenia.

Nauka obejmuje: zajęcia programowe realizowane w systemie zdalnym (przez platformę e-learningową Resortu Obrony Narodowej) oraz zajęcia realizowane w systemie stacjonarnym; szkolenia i ćwiczenia w warunkach polowych; szkolenia poligonowe; praktyki w jednostkach wojskowych; egzaminy potwierdzające uzyskane wcześniej wyniki egzaminów realizowanych przez platformę e-learningową Resortu Obrony Narodowej; egzaminy końcowe; inne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno-edukacyjnym i szkoleniowym.

Za realizację szkolenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów są odpowiedzialni komendanci centrów szkolenia i dowódcy jednostek wojskowych.

Nauka w szkole kończy się egzaminem końcowym, zwanym  „egzaminem na podoficera”.

(red./16 DZ)

error: Nie kopiuj!!!