Będzie nauczycielski strajk

Dyrektorzy większości placówek oświatowych w gminie Morąg jeszcze przed weekendem poinformowali rodziców i uczniów, że od poniedziałku 8 kwietnia może rozpocząć się strajk nauczycieli. Dzisiaj wiemy,  że strajk się rozpocznie. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski przedstawili rządową propozycję skierowaną do strony związkowej, reprezentującej nauczycieli.

SP Łączno

Drodzy Rodzice!

Zwracam się do Was w związku z zapowiadanym, ogólnopolskim strajkiem. Na razie nie doszło do porozumienia ZNP i FZZ z rządem, muszę więc przygotować organizację pracy szkoły na ewentualny strajk, który rozpocząłby się 8 kwietnia 2019 roku i trwałby do odwołania. W naszej placówce najprawdopodobniej 100% nauczycieli podejmie tę formę protestu. Jestem więc zmuszony odwołać wszystkie zajęcia dydaktyczne. Nie będę też w stanie zapewnić dzieciom opieki i bezpiecznych warunków pobytu w szkole. Proszę, aby 8 kwietnia byli Państwo przygotowani na konieczność zajęcia się swoimi dziećmi i nie przysyłali dzieci do szkoły. Odwołane zostają w związku z powyższym wszystkie dowozy dzieci do szkoły. Jeśli nauczyciele będą strajkować, zgodnie z literą, prawa mają przebywać w placówce zatrudnienia, ale nie mogą świadczyć pracy.
Na bieżąco będę Państwa informował o podejmowanych decyzjach. Informacje będę zamieszczać na stronie internetowej szkoły i w Librusie. Proszę też na bieżąco śledzić informacje w mediach publicznych.
Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Dyrektor Szkoły

SP nr 3 Morąg

Szanowni Rodzice!
W związku z możliwością przystąpienia Szkoły do akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 r.Bardzo proszę śledzić doniesienia medialne, które będą podawane od popołudnia w piątek do niedzieli wieczorem. Jeżeli nauczyciele przystąpią do akcji strajkowej informuję Państwa, że nie będę w stanie zapewnić opieki wszystkim uczniom i proszę Was o rozważenie możliwości pozostawienia szczególnie dzieci starszych w domach. Na pewno pracować będą oba oddziały przedszkolne i świetlica szkolna w niezmienionych godzinach.Postaram się przekazywać Państwu informacje na stronie www oraz przez e-dziennik Librus.
Z poważaniem -U.Sitek

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu

Informujemy, że w wyniku pozytywnego referendum strajkowego nasza szkoła od 8 kwietnia br. przystąpi do bezterminowego strajku nauczycieli oraz pracowników oświaty.

W czasie trwania strajku zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały. Ze względu na braki kadrowe nie będzie możliwości w pełni zorganizowania oraz zagwarantowania opieki Państwa dzieciom. Na terenie szkoły odbywać się będą zajęcia opiekuńcze na świetlicy.   Dlatego zwracam się do Państwa   z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi    w czasie strajku i wykazanie zrozumienia oraz wsparcia w zaistniałej sytuacji. 

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z przepisami w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą sprawować osobistą opiekę nad swoim dzieckiem i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego z ZUS. 

08, 09 kwietnia – Rekolekcje wielkopostne– w tych dniach nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. 

Ponadto pragnę poinformować, iż dni Egzaminu Gimnazjalnego (10,11,12 kwietnia 2019) i  Egzaminu Ósmoklasisty (15, 16, 17 kwietnia 2019 r.) zostały już na początku roku szkolnego zgodnie z prawem ustalone w planie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 jako dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie ma wówczas lekcji oraz obiadów).

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane w formie komunikatów na stronie internetowej, w dzienniku elektronicznym Librus oraz na drzwiach wejściowych szkoły.

Dyrektor

List do rodziców Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2

Informacja o pracy szkoły w czasie trwania akcji strajkowej.

Szanowni Państwo

Informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Szkole podstawowej nr 2 w Morągu  (85,3 % pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej, 92% nauczycieli) prawdopodobnie od  poniedziałku (8 kwietnia 2019 r.) aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem.

Prawie wszyscy nauczyciele  deklarują przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli (4 osoby), a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

Istnieje zagrożenie zawieszenia nawet zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim obecnym uczniom.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja.

Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony .O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informował Państwa poprzez szkolną stronę internetową.

Cezary Altman 

Dyrektor SP Nr 2 w Morągu

SP 4 Morąg

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej    nr 4 w Morągu

Informujemy, że w wyniku pozytywnego referendum strajkowego nasza szkoła od 8 kwietnia br. przystąpi do bezterminowego strajku nauczycieli oraz pracowników oświaty.

W czasie trwania strajku zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały. Ze względu na braki kadrowe nie będzie możliwości w pełni zorganizowania oraz zagwarantowania opieki Państwa dzieciom. Oddziały przedszkolne i świetlice będą pracowały w niezmienionych godzinach. Dlatego zwracam się do Państwa   z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi    w czasie strajku i wykazanie zrozumienia oraz wsparcia w zaistniałej sytuacji.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z przepisami w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą sprawować osobistą opiekę nad swoim dzieckiem i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego z ZUS. 

08, 09, 10 kwietnia – Rekolekcje wielkopostne– w tych dniach nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne.

Od godz. 11.00 – 14.00 wydawane będą obiady. 

Ponadto pragnę poinformować, iż dni Egzaminu Ósmoklasisty (15, 16, 17 kwietnia 2019 r.) zostały już na początku roku szkolnego zgodnie z prawem ustalone w planie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 jako dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie ma wówczas lekcji oraz obiadów).

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane w formie komunikatów na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych szkoły.

Dyrektor

SP Słonecznik

Szanowni Rodzice!

Na chwilę obecną rozmowy między stroną rządową i związkową dotyczące zaistniałej sytuacji w oświacie (protest nauczycieli) nie miały jeszcze miejsca. Zaplanowano je na godzinę 19.00. W związku z powyższym, podtrzymuję informacje przekazane Państwu w czwartek. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Słoneczniku przystąpią do akcji protestacyjnej.

Proszę o śledzenie informacji w mediach. W przypadku zawarcia porozumienia, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniu 08.04.2019r. (poniedziałek) odbędą się zgodnie z planem.

Adam Giemza

dyrektor szkoły

Przedszkole nr 6 Morąg

Uwaga Rodzice!!!

W razie braku porozumienia między rządem a związkami zawodowymi, w dniu 8 kwietnia 2019r. przyłączamy się do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty, który będzie trwał do odwołania. W związku z powyższym bardzo prosimy o zapewnienie dzieciom opieki i nieprzyprowadzanie ich do przedszkola. O wszelkich zmianach związanych ze strajkiem i dalszym rozwojem sytuacji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski przedstawili rządową propozycję skierowaną do strony związkowej, reprezentującej nauczycieli.

Podwyżka pensji o 500 zł dla większości nauczycieli, dodatek za wychowawstwo nie mniejszy niż 300 zł, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, dodatkowe świadczenie „na start” 1000 zł dla nauczycieli zaczynających pracę oraz skrócenie ich stażu do 9 miesięcy – to najważniejsze zmiany dla nauczycieli zaproponowane w ramach rozmów ze związkami zawodowymi. 

Dodatkowa podwyżka o 10 proc. od września 2019 r. to 500 zł więcej w wynagrodzeniu zasadniczym dla nauczycieli dyplomowanych, 424 zł dla mianowanych, 373 zł dla kontraktowych i 363 zł dla stażystów. Przypomnijmy, że w styczniu 2019 r. nauczyciele otrzymali już 5 proc. podwyżkę, a wcześniejsza – również 5 proc. – była wypłacona od kwietnia 2018 roku. 

Zgodnie z zapowiedziami od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

nauczyciela dyplomowanego – 6 136 zł

nauczyciela mianowanego – 4 802 zł

nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł

nauczyciela stażysty – 3 335 zł 

Niezależnie od konkretnej podwyżki, zmiany będą dotyczyły skrócenia ścieżki awansu zawodowego, m.in. stażu dla nauczyciela stażysty do 9 miesięcy, powrotu do „starej” oceny pracy z uwzględnieniem opinii rady rodziców, a także dodatkowego jednorazowego świadczenia „na start” dla nauczycieli zaczynających karierę zawodową w wysokości 1000 zł., ustalenia kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł oraz zmniejszenie biurokracji. 

Rząd wyszedł z ofertą nowej umowy społecznej – kontraktu dla nauczycieli, który przewiduje podwyżki i zmianę warunków pracy.

Propozycja zakłada znaczący wzrost wynagrodzeń, uwzględniający także systemowy skok efektywnościowy – zwiększenie wymiaru pensum w kierunku średniej OECD w dwóch wariantach, 22 godzin lub 24 godzin

Wymiernym efektem nowego kontraktu społecznego są wyższe wynagrodzenia, które już w 2023 roku wyniosą – w zależności od wybranego wariantu – dla nauczyciela dyplomowanego 7700 zł lub 8100 zł brutto miesięcznie. Podwyżki obejmą wszystkie grupy nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych). W przypadku ostatniego stopnia awansu zawodowego zakładane są podwyżki od 2100 złotych do nawet 2500 złotych miesięcznie w ciągu czterech lat. 

Kuratorzy przypomnieli również, iż strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Jeżeli rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty. 

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły, w tym osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce. Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty otworzyło bazę osób spełniających te kryteria i chętnych od udzielenia wsparcia podczas egzaminów (punkt informacyjny: tel. 511 275 104, e-mail: egzamin2019@ko.olsztyn.pl). 

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6-25 maja 2019 r.

(red.)