Warmia i Mazury

Bez chemii na drodze – ogólnopolska kampania

Partnerem ogólnopolskiej kampanii „Bez chemii na drodze” jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pierwszych objawów działania alkoholu należą głównie zakłócenia funkcji poznawczych, takich jak: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, odbiór wrażeń zmysłowych (w tym różnicowanie bodźców wzrokowych i słuchowych), ocena odległości od przedmiotów.

Już przy niewielkich dawkach alkoholu wydłuża się czas reakcji. Stopniowe pogarszanie się uwagi i postrzegania zaburza poprawny odbiór rzeczywistości i skutkuje błędną oceną sytuacji w trakcie prowadzenia pojazdu. Kolejne dawki etanolu wyraźnie pogarszają zdolność do szybkich reakcji, co odczuwalne jest zwłaszcza w nagłych sytuacjach, w których np. niespodziewanie hamuje przed nami samochód lub pieszy wchodzi na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Pogłębia się także problem z utrzymaniem koncentracji.

Utrudniona wówczas staje się jazda swoim pasem ruchu, dostosowanie prędkości do zaistniałych warunków na drodze oraz zwracanie uwagi na zmieniającą się sygnalizację świetlną i drogową. Podobne trudności mogą też być wynikiem pojawiającego się po alkoholu zaburzenia widzenia.

W trakcie stanu upojenia alkoholowego obraz staje się zamazany i może dojść do zmniejszenia zakresu pola widzenia. Odnotowuje się również przykłady zaburzenia postrzegania kolorów. Intensywne picie prowadzi do poważnych zaburzeń koordynacji ruchowej, objawiającej się chwiejnym krokiem, trudnościami z utrzymaniem wyprostowanej postawy ciała, przewracaniem się. Konsekwencje tych objawów w przypadku prowadzenia nie tylko samochodu, ale i roweru, mogą być dramatyczne.
Wpływ narkotyków, takich jak amfetamina, kokaina, „ecstasy” czy mefedron, na organizm człowieka jest zbliżony. Substancje te powodują zauważalne zwiększenie odczucia pewności siebie oraz wyostrzenie odbierania bodźców słuchowych i wzrokowych. Podczas prowadzenia samochodu jest to wysoce ryzykowne, gdyż może zaburzać poprawne postrzeganie rzeczywistości i skutkować błędną oceną sytuacji na drodze. Narkotyki te uruchamiają także skłonność do brawurowej jazdy, popisywania się, odgrywania roli „króla kierownicy”. Wyższe dawki stymulantów powodują silne uczucie wewnętrznego niepokoju, podniecenie, uniemożliwiając skuteczne skupienie uwagi. Dodatkowo substancje typu „ecstasy” czy mefedron wywołują znaczną euforię, skupienie uwagi na wybranym bodźcu, np. muzyce w samochodzie, co może być doświadczane jako „pochłonięcie” przez muzykę i prowadzić do dalszej dekoncentracji. Warto wspomnieć, że nawet jeśli główny efekt działania stymulantów mija, skutki uboczne w postaci wyczerpania organizmu utrzymują się przez długi czas i mogą nie być rozpoznawane jako właściwe przyczyny wypadku.

W zależności od częstotliwości używania stymulantów oraz ich metabolizowania, utrzymują się one w organizmie przez różny okres.

Objawy wskazujące na spożycie stymulantów przez kierowcę to: rozszerzenie źrenic, niespokojność i wyraźne pobudzenie, zauważalne drgawki mięśni oraz gadatliwość, zmiana w tonie głosu i nieskładne wypowiedzi. Z reguły są to wystarczające wskazówki dla policji do skierowania podejrzanej osoby na dalsze badania laboratoryjne, mające na celu wykrycie narkotyku. Gdy główne objawy ustępują, zazwyczaj pojawia się wyraźne zmęczenie, obniżenie nastroju i wycofanie.

Jakie mogą być skutki prawne po spowodowaniu wypadku pod wpływem substancji psychoaktywnych?
Gdy sprawcą wypadku była osoba w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do 12 lat i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, bez możliwości skrócenia. Dla porównania – trzeźwi sprawcy wypadków śmiertelnych lub skutkujących trwałym kalectwem są karani więzieniem do lat 8, a sprawcy lżejszych wypadków, do lat 3.
W sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca brał udział w wypadku, ale go nie spowodował i nie naruszył zasad bezpieczeństwa w ruchu, także ponosi odpowiedzialność prawną związaną z prowadzeniem pojazdu pod wpływem środków odurzających.

Spowodowanie przez osobę nietrzeźwą lub po użyciu środków odurzających wypadku, skutkującego śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, wiąże się również z konsekwencjami finansowymi w ramach naprawienia szkody. Egzekucji podlega cały majątek sprawcy, a w sytuacji braku rozdzielności majątkowej, również jego małżonka, w tym posiadane nieruchomości i dochody.

Więcej o kampanii www.bezchemiinadrodze.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!