Warmia i Mazury

Bezdomność na Warmii i Mazurach w 2020 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaktualizował dane dotyczące zjawiska bezdomności w regionie za 2020 rok.

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele samorządu województwa wystąpili do 116 ośrodków pomocy społecznej w regionie o udzielenie informacji dotyczącej skali zjawiska bezdomności w każdej gminie.

Opierając się na danych z ośrodków pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2020 roku) w województwie warmińsko-mazurskim liczba bezdomnych wyniosła 1.154 osoby, z czego zdecydowana większość to mężczyźni 1.034 osób (co stanowi 89,60 %) i 113 kobiety (co stanowi 9,79 %). Problem ten dotyka również 7 dzieci (co stanowi 0,61 %)

Analizując liczbę bezdomnych w województwie można zauważyć, że najwięcej z nich przebywa w środowiskach miejskich.

W minionym roku województwie warmińsko-mazurskim realizowano 51 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. W ramach realizowanego programu 6 osób podjęło terapię lub leczenie, 7 osób podjęło zatrudnienie, 12 ukończyło pozytywnie jego realizację (wyszło z kręgu bezdomności), a 470 osób objęto kontraktem socjalnym.

DO POBRANIA:
– Informacja dotycząca zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim
– Załącznik do części opisowej

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!