„Bezpieczna droga do szkoły”

Z początkiem roku szkolnego do szkół wróciły dzieci i młodzież. W trosce o ich bezpieczeństwo także policjanci od początku września odwiedzają szkoły i kontrolują ich okolice. Funkcjonariusze, podczas spotkań z uczniami rozmawiają z nimi o obowiązujących przepisach i zasadach dotyczących bezpieczeństwa. Mundurowi skupiają również swój wzrok na okolicach placówek edukacyjnych, szczególnie na przejściach dla pieszych, by nie dochodziło tam do groźnych sytuacji.

Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali się nie tylko uczniowie, ale również policjanci. W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Od pierwszego dnia szkoły policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Przypominają i uświadamiają kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwracają też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci zwracają na nich uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazują najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Przypominają również o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

(KPP Ostróda)