Bezpieczne wakacje z Alertem RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ludzi. Zbliża się lato, czyli czas urlopów i wypoczynku, ale również natężenie niebezpiecznych dla zdrowia i życia zjawisk atmosferycznych. Alert RCB ostrzega przed zagrożeniami, otrzymują wszyscy bez względu na sieć komórkową, należy przeczytać wiadomość, potraktować ją poważnie i ostrzeż innych. Alert RCB to nie jest pogodynka – informuje tylko o zagrożeniach niebezpiecznych dla życia i zdrowia.

Gwałtowne burze, wichury, podtopienia stają się coraz bardziej powszechne. Wynika to ze zmieniającego się klimatu. SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami Alert RCB powstał między innymi po to, żeby można było się przygotować na gwałtowne zdarzenia pogodowe, które mogą być zagrożeniem dla życia i zdrowia.

Alert RCB jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na znaczącym obszarze. SMS-owe ostrzeżenia nie są wysyłane przed każdą burzą czy innym mniejszym zagrożeniem. Niestety, nie wszystkie – zwłaszcza lokalne – zdarzenia da się odpowiednio wcześniej przewidzieć. Często niepozorny podmuch wiatru może powalić np. uszkodzone drzewo, co stanowi zagrożenie dla życia. Ważne jest, żeby bez względu na to, czy otrzymamy Alert, czy nie, zachować najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Alert RCB ostrzega nie tylko przed zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak bardzo silny wiatr czy intensywny deszcz. SMS-y są wysyłane również w innych zagrażających życiu sytuacjach, takich jak: największe pożary, niebezpieczeństwa związane ze skażeniem chemicznym lub radiacyjnym, ale także w przypadku zagrożeń terrorystycznych.

Na Alert RCB nie trzeba się zapisywać, wypełniać formularzy czy pobierać aplikacji. Po prostu każdy użytkownik telefonu komórkowego, jeśli będzie przebywał na zagrożonym terenie, powinien otrzymać informacje o niebezpieczeństwie. Pod warunkiem, że telefon jest włączony i zalogowany do sieci operatora komórkowego. Nie ma znaczenia do jakiej sieci, ponieważ wszyscy operatorzy są zobowiązani do przesłania SMS-a swoim abonentom na wskazany przez nas teren. SMS-y otrzymują użytkownicy zarówno smarfonów, jak i starszych telefonów.

W 160 znakach SMS-a Alert RCB informuje o zagrożeniu, czasie jego występowania oraz jak zachować. Na przykład w przypadku prognozowanej burzy można spodziewać się informacji typu:

„Uwaga. Wieczorem gwaltowne burze, silny wiatr. Miejscami grad. Nie chowaj się pod drzewami. Jesli mozesz, zostan w domu.”

Ze względów technologicznych w komunikacie nie mogą być wykorzystywane znaki diakrytyczne.

Alert RCB może być wysłany nawet do jednego powiatu. Użytkownicy telefonów z zagranicznymi kartami SIM otrzymują ostrzeżenie w języku angielskim.

Alert RCB nie narusza bezpieczeństwa danych osobowych. Wiadomości (SMS) są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych, z którymi użytkownicy telefonów mają zawarte umowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi, ani w inny sposób nie przetwarza danych. Zadaniem RCB jest jedynie wysłanie, pozyskanej informacji o zagrożeniu do operatorów sieci komórkowych.

Z Alertu RCB nie można zrezygnować. Jest on wysyłany dla bezpieczeństwa, tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie. W stanie wyższej konieczności. Otrzymują go osoby przebywające na obszarze potencjalnego zagrożenia. Wiadomość z ostrzeżeniem ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki. Powinni ją otrzymać wszyscy, bez wyjątków, abonenci sieci komórkowych.

Alerty RCB otrzymują, nie tylko dorośli, ale również dzieci. Dlatego warto z nimi porozmawiać, żeby wiedziały jak zareagować. Pomóc w tym może specjalnie przygotowany 30 sekundowa animacja – „Masz moc superbohatera”. To opowieść o bawiących się dzieciach, które otrzymały ostrzeżenie na swój telefon komórkowy. Ma uświadomić najmłodszym, że Alert RCB nie jest kolejną wiadomością, których codziennie otrzymują setki. Ma ich uczulić na to, żeby spokojnie przeczytali ostrzeżenie i zastosowali się do informacji w nim zawartych oraz przekazali tę wiadomość koleżankom i kolegom.

RCB przygotowało specjalne scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli – mogą być też wskazówką dla rodziców. Każdy rodzic może ze strony internetowej pobrać scenariusz zajęć wraz z infografikami dotyczącymi prawidłowego zachowania się w trakcie występowania danego zagrożenia, żeby lepiej wytłumaczyć dziecku jak prawidłowo na nie zareagować.

Animacje dotyczące Alertu RCB można znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej https://rcb.gov.pl/alertrcb/. Są tam również scenariusze lekcji, infografiki prawidłowych zachować podczas zagrożeń, najważniejsze pytania i odpowiedzi, przykładowe zagrożenia oraz treści Alertów RCB, których można się spodziewać. Filmiki można również pobrać ze strony i udostępniać na swoich stronach. Bieżące informacje oprócz strony internetowej RCB można znaleźć również na kanałach RCB w mediach społecznościowych (facebook, twitter, youtube oraz instagram).

(UW Olsztyn)