Warmia i Mazury

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Minął kwartał od wejścia w życie przepisów obowiązujących na przejściach dla pieszych. Już po tak krótkim czasie widać pozytywny trend: w tych miejscach, gdzie krzyżują się drogi kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego jest bezpieczniej.

1 czerwca: nowelizacja przepisów: piesi

Wprowadzone zmiany sprawiły, że każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych.

Znowelizowane przepisy nie zwolniły pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Istotną zmianą w  obowiązujących od 1 czerwca  przepisach jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

1 czerwca:  nowelizacja przepisów: kierowcy

Przepisy regulują zachowania kierujących pojazdami względem osób pieszych. Kierowcy pojazdów są obwiązani do obserwowania nie tylko przejścia, ale także jego okolicy. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo  pieszego znajdującego się na przejściu  lub wchodzącego na przejście. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu

Bezpieczniej na przejściach

Ze wstępnych danych wynika, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy  (01.06.2021  r.– 31.08.2021 r.) obowiązywania nowych przepisów na warmińsko- mazurskich drogach doszło do  12 wypadków na przejściu dla pieszych , 13 osób zostało rannych, nikt nie zginął.

W analogicznym okresie ubiegłego roku na przejściach dla pieszych w naszym regionie doszło do 21  wypadków, 1 osoba zginęła, a 23 poniosły obrażenia.

Przejdźmy przez to razem!

Pamiętajmy, że każdy  pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych. Tak niewiele trzeba, by przejścia stały się bezpieczne. Wystarczy, by obie grupy – piesi jak i kierowcy – zastosowali się do trzech prostych zasad. Przed przejściem:

zwolnij

rozejrzyj się

przejdź/ przejedź bezpiecznie

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!